ENTELA RESULI: MILIARDAT E NËNTOKËS MBI TË CILËN SHKELIM!

Tiranë, 18 shtator 2018: Shqipëria: 28 mijë km2. Çfarë ka sipër sipërfaqes së vendit e dimë… politikanë, trafikantë, … Vazhdoni me leximin e ENTELA RESULI: MILIARDAT E NËNTOKËS MBI TË CILËN SHKELIM!