GJENERAL, NA VODHËN NAFTËN!…

GJENERAL, NA VODHEN NAFTEN!…  PËRSËRI PËR GJENERALIN E NAFTËS DHIMITËR GJENERALIN  Nga Ahmet Ҫollaku, Tiranë 04. 10. 2022 … Vazhdoni me leximin e GJENERAL, NA VODHËN NAFTËN!…