KUR LIGJIN E BËN MALIQI?!

Fol, mos u tut edhe … KUR LIGJIN E BËN MALIQI?! Nga Sheradin Berisha “Më shumë ligje, më … Vazhdoni me leximin e KUR LIGJIN E BËN MALIQI?!