NË ST.GALLEN TË ZVICRËS U PROMOVUA LIBRI PËR GJENOCIDIN …

18 mars 2023Zvicër – St. GallenNë st. Gallen të Zvicrës u promovua libri që i kushtohet 1432 fëmijëve … Vazhdoni me leximin e NË ST.GALLEN TË ZVICRËS U PROMOVUA LIBRI PËR GJENOCIDIN …