PËR MASKË QYTETARËT NDËSHKOHEN, POLITIKANËT AMNISTOHEN!

Nga arkivi Facebook, 31.01.2022 Gusht 2020 – dhjetor 2021, për maskë e distancë: 300 000 gjoba × 35€ … Vazhdoni me leximin e PËR MASKË QYTETARËT NDËSHKOHEN, POLITIKANËT AMNISTOHEN!