PLANI I PARTISË KOMUNISTE (PKMLSHJ-SË) PLANI ZERO … (5)

PLANI I PARTISË KOMUNISTE (PKMLSHJ-SË) PLANI ZERO … (5) Autori: Xhafer Durmishi, Suedi 14 mars 2023 10. Shkrirja-Ngrirja … Vazhdoni me leximin e PLANI I PARTISË KOMUNISTE (PKMLSHJ-SË) PLANI ZERO … (5)