PROF.DR.VANGJEL KICI: DISA VËREJTJE MBI INTERVISTËN E ZOTIT ADIL NEZIRAJ – ‘MILIONA DOLLARË NËN TOKË’

Toronto (Kanada), 08. 07. 2013 – Në Gazetën Tema të datës 6 korrik 2013 lexova artikullin me titull: … Vazhdoni me leximin e PROF.DR.VANGJEL KICI: DISA VËREJTJE MBI INTERVISTËN E ZOTIT ADIL NEZIRAJ – ‘MILIONA DOLLARË NËN TOKË’