TË SHFUQIZOHET LIGJI NR. 07 / L – 006 PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E PANDEMISË COVID-19

NJË LIGJ QË PËRLIGJ FRYMËMARRJEN! TË SHFUQIZOHET LIGJI NR. 07 / L – 006 PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN … Vazhdoni me leximin e TË SHFUQIZOHET LIGJI NR. 07 / L – 006 PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E PANDEMISË COVID-19