E VËRTETA QË THA KRYETARJA E BE-së URSULA VON DER LEYEN (VIDEO)

E VËRTETA QË THA KRYETARJA E BE-së URSULA VON DER LEYEN (VIDEO) Përgatiti: Sheradin Berisha, 3 dhjetor 2022 … Vazhdoni me leximin e E VËRTETA QË THA KRYETARJA E BE-së URSULA VON DER LEYEN (VIDEO)