GJENOCIDI I PANDËSHKUAR I SERBISË KUNDËR SHQIPTARËVE DHE HEZITIMI I KOSOVËS PËR HETIMIN DHE GJYKIMIN E KRIMINELËVE!

Kur kastën politike e kishte verbuar pushteti! GJENOCIDI I PANDËSHKUAR I SERBISË KUNDËR SHQIPTARËVE DHE HEZITIMI I KOSOVËS … Vazhdoni me leximin e GJENOCIDI I PANDËSHKUAR I SERBISË KUNDËR SHQIPTARËVE DHE HEZITIMI I KOSOVËS PËR HETIMIN DHE GJYKIMIN E KRIMINELËVE!