ÇERTIFIKATA E VAKSNIMIT ËSHTË ÇELËSI I TOTALITARIZMIT DIXHITAL!

Të lexojmë që të mësojmë kah po shkojmë!

ÇERTIFIKATA E VAKSNIMIT ËSHTË ÇELËSI I TOTALITARIZMIT DIXHITAL!

Mania e kontrollit të patentuar

Më 18 janar 2022

Që nga fillimi i çmendurisë së virusit korona, njerëzit në mbarë botën janë kushtëzuar të besojnë se do të ketë një kthim në normalitet vetëm nëse e gjithë popullata botërore vaksinohet. Ndaj një pjesë jo e vogël e popullsisë i është nënshtruar këtij eksperimenti, por deri më tani nuk ka kthim në normalitetin e premtuar.

Në vend të kësaj, qeveritë tani po kërkojnë një kartë vaksinimi dixhitale. Një patentë aktuale, e cila u miratua në gusht 2021, tregon pse kjo leje vaksinimi është absolutisht e nevojshme. Nëse shpikësit kanë rrugën e tyre, nuk duhet të ketë më asnjë lloj normaliteti. Patenta, e cila parashikon mbikëqyrje totale përmes telefonit celular, hap kutinë e Pandorës. Nëse shpikja arrin të vihet në praktikë, liria dhe vetëvendosja do të zhdukeshin njëherë e përgjithmonë, do të zëvendësoheshin nga mbikëqyrja dhe kontrolli i plotë, jo vetëm i gjendjes sonë shëndetësore, por ndoshta edhe e gjithë jetës sonë.

***

Më 18 mars 2021, një kërkesë për patentë u depozitua në Zyrën e Patentave të SHBA, e cila u dha më 31 gusht 2021 – vetëm katër muaj më vonë. Patenta US11,107,588B2 me titull “Metodat dhe sistemet e prioritizimit të trajtimeve, vaksinimit, testimit dhe/ose aktiviteteve në mbrojtje të privatësisë së individëve” rezulton të jetë makthi i çdo shoqërie të lirë në një inspektim më të afërt.

(Foto dëshmi: Pamja e patentës së mbikëqyrjes së Maier Fenster dhe Gal Ehrlich. Burimi: US Patent Office)

Patenta, e cila gjithashtu u regjistrua në Zyrën e Patentave të Izraelit në gusht 2020, është jashtëzakonisht e gjerë dhe parashikon monitorimin e plotë të gjendjes sonë shëndetësore dhe përmbysjen e plotë të mbrojtjes së të dhënave.

Kush janë shpikësit?

Shpikësit e patentës janë avokatët e njohur globalisht të patentave Gal Ehrlich dhe Maier Fenster. Ehrlich dhe Fenster janë themelues të Grupit Ehrlich, i cili, me 43 ekspertët e tij, kujdeset për marketingun global të pronës intelektuale të universiteteve ndërkombëtare, kompanive globale të teknologjisë së lartë dhe bizneseve fillestare inovative.

Shpikësit nuk janë vetëm avokatë të patentave, ata gjithashtu kanë ekspertizë shkencore dhe gjithashtu janë të lidhur në rrjet në mbarë botën. Ehrlich ka një diplomë bachelor në biologji dhe një doktoraturë në inxhinieri gjenetike. Partneri i tij Fenster ka një diplomë master në shkenca kompjuterike dhe një diplomë bachelor në matematikë dhe fizikë, dhe ai ka qenë i përfshirë në mbi 40 aplikacione të tjera emocionuese për patentë në fushat e softuerit dhe teknologjisë mjekësore.

Për më tepër, Fenster udhëhoqi programin Talpiot, i krijuar nga Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) në 1979, i cili është një program trajnimi elitar për rekrutët që kanë demonstruar aftësi të jashtëzakonshme akademike në shkencë dhe potencial udhëheqës. Të diplomuarit e këtij programi duhet të sigurojnë që kërkimi ushtarak të gjejë rrugën e tij në shoqërinë civile sa më shpejt të jetë e mundur.

Klasifikimet në specifikimet e patentës

Për të kapur potencialin e shpikjes në më shumë detaje, le të hedhim një vështrim të shpejtë në klasifikimet në specifikimet e patentave, duke filluar nga të dhënat e mëdha deri te inteligjenca artificiale.

– G16H50/80 ICT (Shënim: TIK qëndron për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit): Veçanërisht i përshtatshëm për diagnostikimin mjekësor, simulimin mjekësor ose nxjerrjen e të dhënave mjekësore; për të zbuluar, monitoruar ose modeluar epidemitë ose pandemitë.

– G16H50/30 TIK: Kjo përfshin gjithashtu llogaritjen e indekseve shëndetësore që mund të përdoren për një vlerësim individual të rrezikut shëndetësor.

– G06N7/005: Rrjetet probabiliste (Shënim: Rrjetet probabiliste arrijnë në përfundime të caktuara bazuar në probabilitete).

– H04W4/023: Shërbime që përdorin informacionin e vendndodhjes duke përdorur informacion të ndërsjellë ose relativ të vendndodhjes midis objektivave të shumta të shërbimit të bazuara në vendndodhje ose pragjeve të distancës.

– H04W4/029: Shërbimet e menaxhimit ose gjurmimit të bazuar në vendndodhje.

Y02A90/10 TIK: Për të mbështetur përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, p.sh. B. për parashikimin e motit ose simulimin e klimës.

Si funksionon shpikja?

Në abstraktin e patentës, shpikësit i referohen kryesisht mishërimeve të shpikjes së tyre që përfshijnë përzgjedhjen e njerëzve për trajtim kundër një sëmundjeje infektive të shkaktuar nga një patogjen. Këta patogjenë mund të jenë viruse, baktere, kërpudha ose protozoa.

Përzgjedhja e një “personi të infektuar” mund të bëhet duke përdorur çdo pajisje elektronike, si celulari apo edhe një çip të implantueshëm. Në rastin e një telefoni celular, shpikja përdoret në formën e një aplikacioni. Aplikacioni është konfiguruar me udhëzime specifike që gjenerojnë një ID unike kur telefonat e tjerë celularë janë afër. Këto ID individuale më pas shkëmbehen midis të gjithë telefonave celularë të pranishëm, në mënyrë që një ID unike të transmetohet për çdo kontakt individual.

Një numër i caktuar pikësh llogaritet nga të gjitha kontaktet dhe të dhënat personale shëndetësore të të gjithë kontakteve, këto të fundit të marra nga softueri i aplikacionit nga dosja elektronike përkatëse e pacientit. Një server me të cilin aplikacioni komunikon më pas përdor këtë rezultat për të përcaktuar probabilitetin që një individ të transmetojë një patogjen. Në varësi të këtij probabiliteti, të gjithë kontaktet do të marrin automatikisht një njoftim me udhëzimet e trajtimit në aplikacionin e tyre.

Zbulimi i super përhapësve

Shpikja mori në konsideratë edhe idenë e superpërhapësve – d.m.th., njerëzve që mund të përhapnin një infeksion të mundshëm te shumë njerëz të tjerë. Për të identifikuar një të ashtuquajtur super përhapës, softueri kërkon disa karakteristika në dosjen e pacientit që mund të rrisin përhapjen e një infeksioni. Nëse softueri gjen karakteristika të tilla, i peshon ato dhe përcakton një indeks individual të rrezikut së bashku me numrin e kontakteve.

Nëse një person klasifikohet si super-përhapës nga softueri bazohet në vlera statistikore, gjë që lë hapësirë ​​për gjykime të gabuara. Sepse nëse një person mund të jetë 60 për qind super procesor, atëherë mund të jetë 40 për qind jo. Për shembull, dikush që vuan nga kolla e padëmshme e duhanpirësit, astma ose ndoshta një alergji ndaj polenit mund të klasifikohet si një super-përhapës dhe si rrjedhim rrezik për shëndetin dhe detyrohet në trajtim – izolim të panevojshëm.

Dera është e hapur për arbitraritet

Megjithatë, jo vetëm super-përhapësi i mundshëm, por edhe të gjithë njerëzit celularët e të cilëve ishin brenda rrezes Bluetooth të celularit të tij mund të detyrohen të përdorin terapi dhe/ose vaksinime të panevojshme vetëm në bazë të probabiliteteve. Dhe meqenëse softueri është një kuti e zezë – sepse vlerat kufitare të programuara dhe peshimet nuk janë në fuqinë tonë vendimmarrëse – keqpërdorimi është i pashmangshëm. Specifikimi i patentës na tregon se si mund të duket një abuzim i tillë:

“Në varësi të vlerave kufitare dhe peshimeve të programuara në softuer, kontaktet sociale gjithashtu mund të reduktohen në minimum ose të parandalohen krejtësisht.” Pra, mund të izoloheshim dhe të ndaheshim nga njëri-tjetri sipas dëshirës së përgjegjësve të programacionit.

Lamtumirë mbrojtjes së të dhënave

Shpikja jo vetëm që ka potencialin për t’i kthyer njerëzit në super-përhapës dhe të shëndetshëm në të sëmurë, por gjithashtu mundëson keqpërdorim të paparë të të dhënave. Sepse nëse shpikësit kanë rrugën e tyre, softueri nuk duhet të ketë vetëm akses në dosjet e pacientëve tanë, por edhe kontroll të plotë mbi telefonat tanë celularë:

“Duhet të theksohet se kolla dhe teshtitja (dhe shpeshtësia e tyre) zbulohen automatikisht nga një pajisje e bartur, si p.sh. një telefon celular, mund të zbulohet nga analiza e sinjalit të një sinjali audio të mbledhur automatikisht dhe opsionalisht në mënyrë të vazhdueshme (ose në mënyrë të përsëritur diskrete) nga mikrofoni.”

Patenta vazhdon duke thënë:

“Shpikja mund të jetë një pajisje elektronike si p.sh një telefon celular, për të zbuluar një kontakt të vetëm që mund të jetë i mjaftueshëm për një transmetim”, pra një kontakt shumë i ngushtë.

Zbulimi i afërsisë duhet të bëhet duke përdorur Bluetooth, zbulimi i aktivitetit fizik duke analizuar një pjesë audio të regjistruar nga një pajisje e tillë. Nëse dikush është brenda ose jashtë, synohet të lejojë vendndodhjen gjeografike ose sensorë të tjerë të telefonit celular që ndikohen nga mjedisi (p.sh. jehona në audio).

Në mënyrë që mbikëqyrja totale, e cila sigurisht synon vetëm mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, të funksionojë, duhet vetëm të lejojmë akses në të gjitha të dhënat tona dhe në telefonin tonë celular. Pra, nuk do të ishim të sigurt as nga survejimi dhe arbitrariteti i shtetit në dhomën tonë të gjumit.

– Në të ardhmen, a mund të na lejohet të mbajmë kontakte intime vetëm me njerëz që janë të lirë nga ndonjë patogjen?

– A jemi larguar kaq shumë nga shkenca saqë nuk e kuptojmë më se qeniet biologjike janë bartëse të mikrobeve të panumërta?

Mikrobet që jetojnë në simbiozë me ne dhe na sëmurin vetëm kur sistemi ynë imunitar dobësohet. Nëse e keni harruar këtë, ju rekomandoj trajnime të mëtejshme dhe ju drejtoj në një studim që trajton viruset tek njerëzit e shëndetshëm dhe titullohet “Analiza metagjenomike e viruseve të ADN-së me dy zinxhirë tek të rriturit e shëndetshëm”.

***

Analiza metagjenomike e viruseve të ADN-së me dy zinxhirë në të rriturit e shëndetshëm

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25212266/

***

Vaksinimet kundër Covid-19 me abonim

Specifikimi i patentës gjithashtu trajton në mënyrë eksplicite infeksionet SARS-CoV-2. Në një rast të tillë, thuhet, duhet të propozohet menjëherë për trajtim një vaksinë e rekomanduar nga OBSH dhe të tregohet vendndodhja e objektit më të afërt të vaksinimit. Në mënyrë që kjo të funksionojë pa probleme, të gjithë kandidatët për vaksina kundër SARS-CoV-2 – 167 në numër deri më tani – duhet të integrohen në softuer.

Pra, shpikësit e dinin tashmë në kohën kur shkruan patentën – dhe duke pasur parasysh shtrirjen, që ndoshta ishte shumë përpara datës së paraqitjes së patentës – që SARS-CoV-2 do të ndryshonte në një “virus vrasës” dhe se Covid-19 do të bëhej një problem i përhershëm global.

Përputhet gjithashtu në mënyrë të përkryer që nuk ka asnjë kompani farmaceutike në botë që nuk po hulumton vaksinat dhe/ose barnat kundër SARS-CoV-2 dhe studimet e decentralizuara po shfaqen papritmas si kërpudha.

Virusi ka shkaktuar një nxitim ari në industri dhe në bursa dhe tashmë ka bërë shumë investitorë tepër të pasur. Dhe që kjo të vazhdojë në të ardhmen, çmenduria e virusit dhe frika nga çdo lloj sëmundje infektive duhet të ruhet me çdo kusht.

Rrezikshmëria e një patogjeni nuk luan asnjë rol, edhe nëse ka vërtet njerëz të sëmurë apo jo është në të vërtetë e parëndësishme, në fund të fundit ka teste PCR që ndërtojnë “raste” sipas nevojës. Dhe duke ndryshuar peshën e parametrave të ndryshëm në softuer, njerëzit e shëndetshëm mund të zvogëlohen lehtësisht në të sëmurë dhe që kanë nevojë për trajtim.

Në mjekësi, korrigjimi i vlerave kufitare në rënie ka qenë i zakonshëm prej vitesh. Nëse 40 vjet më parë një presion i gjakut 100 plus mosha konsiderohej normal, sot çdo gjë mbi 120/80 është të paktën e diskutueshme. E njëjta gjë vlen edhe për nivelet e kolesterolit, të cilat gjithashtu janë korrigjuar gradualisht në rënie vitet e fundit. Rregullimi në rënie i vlerave kufitare i ka mundësuar industrisë farmaceutike në veçanti të bëjë fitime të mëdha dhe dyshoj se kjo praktikë do të ndalet së paku nga kjo shpikje.

Vaksinimi si pretekst për ID dixhitale

Kur kjo shpikje do të përdoret në shkallë të gjerë është vetëm çështje kohe, sepse klithma për një kartë vaksinimi dixhitale po bëhet gjithnjë e më e fortë në të gjithë botën. Megjithatë, kjo pasaportë nuk duhet të tregojë vetëm statusin tonë të vaksinimit, por duhet të jetë edhe dokumenti i vetëm me të cilin mund të marrim pjesë ende në jetën shoqërore. Kjo është arsyeja pse të gjithë – pa përjashtim – duhet të vaksinohen.

Në vende si Anglia dhe Kanadaja, karta të tilla vaksinimi janë tashmë rend i ditës për të vizituar objekte dhe ngjarje të caktuara ose për të udhëtuar brenda dhe jashtë vendit.

Në Evropë, gjithashtu, asgjë nuk do të jetë e mundur së shpejti pa një leje vaksinimi. Një artikull i grupit francez të armatimeve dhe sigurisë Thales Group tregon se arsyeja e këtij avancimi është më pak një virus dhe më shumë ID-ja dixhitale që është planifikuar prej kohësh.

Në korrik 2021, Thales jep një vështrim në një të ardhme të zymtë në Blogun e tij të Identitetit Dixhital dhe Sigurisë. Nën titullin “Si një ID dixhitale mund ta bëjë më të lehtë për qytetarët aksesin e shërbimeve qeveritare nga kudo” ekziston mania e mbikëqyrjes në formën e saj më të pastër, e cila na shitet edhe si diçka pozitive:

“Të ashtuquajturat “kartat e vaksinimit” dixhitale do të luajnë një rol kyç për t’u mundësuar qytetarëve të aksesojnë të gjitha shërbimet e mundshme dhe do të shërbejnë si pararendës për nxjerrjen e ID dixhitale celulare. (…) Në qershor të këtij viti, Bashkimi Evropian bëri një hap drejt një prej projekteve më të mëdha të identitetit dixhital kur propozoi një kornizë për një identitet dixhital pan-evropian.”

***

Si mund t’i ndihmojë qytetarët që me ID dixhitale të kenë akses në shërbimet qeveritare

https://dis-blog.thalesgroup.com/identity-biometric-solutions/2021/07/27/how-digital-id-can-help-citizens-access-government-services-from-anywhere/

***

Faqja e internetit e bën të qartë se Culture4Life nuk është thjesht një start-up i parëndësishëm, por se pas tij qëndrojnë interesat e kompanive të forta financiarisht të IT. Aty lexuesi i interesuar mëson se ekipi që qëndron pas nismës “Luca” përbëhet nga neXenio GmbH, një spin-off i Institutit Hasso Plattner, dhe disa punonjës të kulturës, megjithëse këta të fundit duhet të jenë vetëm aksesorë dekorativë për t’i dhënë asaj një “freskim”.

Hasso Plattner, pasuria neto e të cilit thuhet të jetë rreth 14 miliardë dollarë, është një bashkëthemelues i grupit të softuerit ndërkombëtar SAP, i cili është gjithashtu një nga mbështetësit. Në kohën e duhur, përkatësisht më 3 qershor 2021, Dr. Ariel Dora Stern emëroi studiuesin e ftuar të HPI për ekonominë dhe politikat e shëndetit dixhital në Institutin Hasso Plattner. Në Shkollën e Biznesit të Harvardit, Stern ndër të tjera merret me këto tema:

– Si pranohen dhe përdoren në praktikë teknologjitë e reja mjekësore?

– Cilët janë shtytësit ekonomikë dhe politikë të inovacionit?

– Si po ndryshon dixhitalizimi kujdesin shëndetësor dhe teknologjinë mjekësore?

Jo vetëm Gjermania dhe BE-ja, por edhe SHBA-të po përgatiten për përdorimin e kësaj shpikjeje. Më 30 nëntor 2020, Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA miratoi H.R. 550 – “Akti i Modernizimit të Infrastrukturës së Imunizimit 2021” – i cili synon të lejojë autoritetet shëndetësore shtetërore dhe lokale të monitorojnë statusin e imunizimit të qytetarëve amerikanë.

Shteti i mbikëqyrjes po përparon me hapa të mëdhenj, me të gjitha teknologjitë dhe mjetet e nevojshme tashmë të vendosura. Pra, tani varet nga njerëzit.

– A do të vazhdojë turma të përfshihet nga frika e një virusi ‘vdekjeprurës’?

– A do të pranojnë njerëzit vaksinimet e vazhdueshme që janë planifikuar prej vitesh dhe nuk do të ndalen me Covid?

– A do të pranojnë njerëzit mbikëqyrjen totale përmes të dhënave dixhitale të vaksinimit apo do të heqin dorë thjesht nga të drejtat e tyre për privatësi dhe integritet fizik?

Nëse kjo ndodh, kjo shpikje do të festojë një triumf madhështor dhe herët a vonë ne do ta gjejmë veten në një botë tërësisht të monitoruar dhe të kontrolluar. Certifikata e vaksinimit është çelësi i këtij totalitarizmi dixhital, ndaj le të sigurohemi që të dështojë.

(Shqipëruar: nga Sheradin Berisha, Facebook 23 Mars 2022)

————-

Burimi:

Patentierter Kontrollwahn / 18 Januar 2022

https://www.nomonoma.de/patentierter-kontrollwahn/

Total
0
Shares
Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Për siguri, kërkohet përdorimi i shërbimit reCAPTCHA të Google, i cili i nënshtrohet Politikës së Privatësisë dhe Kushteve të Përdorimit të Google.

Unë pajtohem me këto kushte.

Postime të Lidhura