PASHTRIKU: VLERËSIME PËR LIBRIN HISTORIK ‘TERRORI I SERBISË PUSHTUESE MBI SHQIPTARËT 1844 – 1999’

Pashtriku.org, 17. 12. 2013 – Me rastin e ribotimit të pestë në 7 gjuhë(shqip, anglisht, frengjisht, gjermanisht, turqisht, serbisht e maqedonisht) – “Libri i Prof. Dr. Nusret Pllanës meriton shumë vëmendje. Europa ka parë holokaustin që pranohet si fakt. Europa ka parë gjithashtu masakrën e Srebrenicës dhe më në fund u pranua edhe kjo. Kjo Europë duhet të pranojë në kuptimin e dretjë të fjalës dhunën shekullore e ushtruar ndaj shqiptarëve të Kosovës. Europa duhet të marrë qëndrim, një herë e për gjithmonë në këtë cështje, me masa, me politikë konstruktive. Të mos pengohet drejtësia nga manovrime dhe taktikë nga ata në pushtet!” – ka thënë Ullmar Qvick (Stokholm – Suedi)
VAZHDON JEHONA E LIBRIT TERRORI I SERBISË PUSHTUESE MBI SHQIPTARËT 1844 – 1999, i autorit Prof. dr. Nusret Pllana
Mike e dashur Larisa dhe të gjithë miqtë në Radio Belarus!
Pikërisht tani jam duke dëgjuar pjesën e fundit – me muzikë popullore – të emisionit tuaj “Letra drejtuar redaktores”. Më vjen shumë mirë të dëgjoj zërin tënd përsëri!
Nuk isha në gjendje të dëgjoj emisionin tuaj për dy javë për arsye se isha jashtë shtëpisë. Së pari promovimi i librit ”Terrori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët”, të Prof.dr.Nusret Pllanës, që mori pjesë në Stokholm. Siç dihet, politika e Serbisë ka qenë shumë agresive dhe me elemente fashiste për 150 vite, dhe politika e Serbisë në Bosnje dhe Kosovë është një çështje e tmerrshme dhe tragjike. Dhe tani Belarusia, Rusia dhe disa shtete tjera si dhe Unioni Europian e ndajnë gabimin e madh të rehabilitojnë Serbinë, pa kërkuar një rilindje morale në atë shtet. Sa ndryshe nga Gjermania, ku aleatët, Britania e Madhe, SHBA dhe Bashkimi Sovjetik punuan me ngulm për të çrrënjosur ideologjinë naziste dhe për të krijuar një ndërgjegje demokratike. Kjo nuk ndodhi me Serbinë, ku edhe sot mentaliteti ultranacionalist dhe racist është shumë i gjallë.

 Jam i bindur se të flasesh për krimet serbe të luftës nuk është një temë e pëlqyer në vendin tuaj, mirëpo duhet të shprehim të vërtetën! Dhe kjo duhet thënë posaçerisht në një shtet si i juaji. me aq shumë viktima nga agresioni dhe helmimi ideologjik në të kaluarën! Të mbrosh politikën serbe është absurde! Kujtimi i viktimave të terrorit nazist gjatë Luftës së dytë botërore dhe viktimat e terrorit serb për më shumë se një shekull duhet të respektohet. Dhe populli serb, i demoralizuar për një kohë aq të gjatë, duhet të fitojë dinjitetin e tij në mes të popujve të tjerë, një dinjitet që ka fituar populli gjerman!
Pastaj letra ime vazhdon me një përshkrim të ngjarjeve në fundjavën në vazhdim, por kjo nuk është me rëndësi në këtë rast. Emisioni në të cilin u lexua letra ime u transmetua në gjashtë raste në internet dhe një herë në radio atë ditë, të shtunën 17 mars.
Duke qenë se politika zyrtare e Belarusisë është pro-serbe, më duket se kjo ngjarje është e jashtëzakonshme. Guximi i redaktores Larisa Suarez, e cila transmetoi këtë mesazh, është për të lavdëruar. Ajo sigurisht ka miqësi personale me mua, por pozita e saj në punë mund të ishte në rrezik. Edhe para një viti ajo ka recituar një poezi të bukur nga Fatos Arapi, të përkthyer anglisht prej meje, në një nga emisionet e saj.
ULLMAR QVICK (Stokholm – Suedi)

* * *
The echo of the book “The Terror of Serbian Occupier Over Albanians 1844-1999” of the author PhD. Nusret PLLANA
Dear Larisa and all friends of Radio Belarus!
I am right now listening to the last part – with folk music – of your show “Letter Directed to the Director”. I am so happy to hear your voice again! I was not able to listen to your show for the past two weeks due to the fact that I was away from home. First, the promotion of the book “The Terror of Serbian Occupier Over Albanians 1844-1999”of the author PhD. Nusret PLLANA, who participated in Stockholm. As it is known, the politics of Serbia has been very aggressive and with fascist elements for 150 years and the Serbian politics in Bosnia and Kosova is a very terrible and tragic issue. Now, Belarus, Russia, and some countries of the European Union share the same big mistake by rehabilitating Serbia without asking for a moral rebirth in that state. So different from Germany, where the allies such as Great Britain, USA, and Soviet Union had worked hard in order to root out the Nazi ideology and establish a democratic consciousness. This did not happen with Serbia where even now a days the ultra-nationalist and racist mentality is very alive. I am convinced that speaking of Serbian war crimes is not a very liked topic in your country, but we have to express the truth! This has to be said especially when dealing with a country like yours with so many victims as a result of aggression and ideological poisoning in the past! To defend the Serbian politics is absurd! The recall of the victims of the Nazi terror during the second World War and the victims resulting from the Serbian terror for more than a century must not be respected. Moreover, the Serbian nation, demoralized for such a long time has to win its dignity among other nations, a dignity like Germany won!—–
Ullmar Qvick (Stockholm – Suedi)
* * *
Andreas Westman, Kryetar i Shoqatës së Miqësisë Suedi – Shqipëri ka thënë se ky libër na bindi edhe njëherë se një fotografi vlen më shumë se një mijë fjalë.
“Anipse libri ka ardhë shumë me vonesë, këto fotografi i kemi shfrytëzuar shumë herët në protestat këtu në Suedi e që kanë pasur ndikim të jashtëzakonshëm”, ka thënë Westman, i cili ka shtuar se të njëjtat fotografi të ofruara nga Pllana janë përdorur edhe në takimin e NATO-s, në Suedi.Andreas Westman, President of Friendship Association Sweden-Albania, said this book has convinced us once again that one picture is worth more than one thousand words. “Even if the book has come with the delay, those pictures we have used very early at the protests here in Sweden and they had extraordinary impact”, said Westman, who added that the same pictures offered by Pllana have been used at the NATO meeting in Sweden.
Përktheu nga shqipja në anglisht: Alban Rafuna
* * *
Shkrimtari dhe publicisti suedez, Thomas Nydahl për librin e Nusret Pllanës, të promovuar ditë më parë në Stokholm të Suedisë
Shkrimtari dhe publicisti i njohuri suedez Thomas Nydahl në bloggun e tij të njohur Vaka över ensamheten /Përgjo mbi vetminë/, të datës 2 mars 2012, i bën një vështrim librit të profesor Nusret Pllanës “Terrori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët”, që u promovua ditë më parë më Organizim të Bashkim Hotit dhe vëllezërve Oseku në Stokholm te Suedisë.
* * *
Lidhur me librin e prof.Nusret Pllanës Nydahl shkruan:
Sot e kam marrë një libër të cillit nuk di si ti qasem.
Po përnjëmend unë e di, vetëm se s’di se si të shkruaj për të.
Përmbajta dokumenton me fjalë dhe fotografi atë që ndodhi në Kosovë dhe veq asaj edhe atë që i ndodhte Kosovës përmes fushatave të njëpasnjëshme të terrorit ndërmjet viteve 1878 dhe 1999.
Ky libër i shkruar më me 2001, mund të thuhet se është i stërvonuar..
Librin e profesor Nusret Pllanës e mora përmes mikut tim të vjetër Ullmar Qvick, i cili ka një interes jetëgjatë në çështjen shqiptare.
Pllana jeton dhe vepron në Prishtinë, që është kryeqytet i Republikës së Kosovës.
Ai filloi studimet në Universitetin e Zagrebit në kohën e federatës jugosllave dhe i përfundoi ato në kryeqytetin e Shqipërisë -Tiranë në vitin 2005.
Tema e doktoranturës së tij ishte “Intervenimi i NATO-s në Kosovë”, mbrojtur më 2009, UEJL në Tetovë.
Ai ka qenë ministër i kulturës në Qeverinë e Kosovës së lirë. Dhe sot punon si shef në Arkivën Shtetërore dhe si profesor në Universitetin e Prishtinës.
Atë që ai shkruan në dedikimin për mua, më bënë që të skuqem.
Ai iu referohet viteve të shumta kur unë kam shkruar për historinë e të ashtuquajturës provinca serbe (prej vitit 1980 e më tutje).
Me shumë mirënjohje kam pranuar librin e tij dhe fjalët e tij të shkruara për mua, por fotogarafitë në atë libër janë aq të frikshme saqë unë nuk kam mundësi ti tregojë…
Shpresoj shumë që ky libër i botuar nga Arkivi Shtetëror i Kosovës do të bie në duart e gazetarëve/ shkrimtarëve /e politikanëve që më parë se kanë kuptuar hapësirën kohore dhe nuk kanë patur njohuri për atë se qka ka ndodhur më herët..
Në redaksinë për botim të këtij libri pos tjerash është edhe luftëtari legjendar shqiptar për të drejtat e njeriut Adem Demaçi (i cilli jo rrallë/ krahasohet me Nelson Mandelën.
Libri është botuar në katër gjuhë dhe kjo e bën atë të kuptueshëm për të gjithë ata që flasin shqip, gjermanisht, anglisht dhe frengjisht..
Përkthimi i titullit të librit në anglisht nuk ka qenë edhe aq i suksesshëm , libri thjeshtë quhet Terrori i okupatorit serb mbi shqiptarët.
Për mua ky libër është paralajmërimi më i fuqishëm që kam parë për një kohë të gjatë, është paralajmërim kundër nacionalizmit.
Ajo sëmundje që na kërcnohet neve prapë.
Nacionalizmi është përgjigje e thjeshtë që ju jipet pyetjeve të vështira të ditëve të sotme. Nationalizmin, sidomos atë të zhurmshëm, ofensiiv dhe të dhunshëm duhet zëvendësuar me pikëpamje të arsyeshme dhe patriotizëm të matur e të urtë.
Unë jam i bindur që njeriu mund ta mbroj identitetin e tij dhe kombin pa ra në moçalin helmues të nacionalizmit dhe të urrejtjes.
Kosova ashtu sikur edhe Bosnja nuk ka dyshim se janë paralajmërim për këtë.
Për atë që kanë vërejtje të shqiptimit të ndryshëm: emri Kosovo i është dhënë nën regjimin serbo- jugosllav, emri është ndryshuar si Kosova me një a që i është shtuar në fund ( e që shprehet si dëshirë e vetë shqiptarëve).
Dhe është edhe një shqiptim i tretë e që emri i sotëm është zyrtar Republika e Kosovës.
Përktheu nga suedishtja në shqip Grentina Krasniqi
03 mars 2012.

* * *
L’insoutenable négation de l’être
Le 29 mai 20 Il, à l’Université René Cassin, Nusret Pllana, né à Prishtina en 1959,présenta un livreintitulé «Terreur exercéesur les Albanazspar l’envahisseur serbe, 1844- 1999»3. Condamné en 1986 et 1994 par le gouvernement serbe à de nombreuses années de prison pour «activité patriotique illégale», il enseigne aujourd’hUl à l’Université CiePrishtina. Cet album de 410 images en couleur laisse le spectateur médusé. «Horrifique»,dirait Rabelais. Patrimoinenational
fragile, constitué entre 1981 et 2001, cesphotographies maladroites prises par des rescapés de la torture, touchent par leur inexpénence et contrastent avec celles de bourreaux ignobles et fanfarons. Comptabilisées, datées, localisées, elles décrivent par le menu les innombrables exactions ignominieuses perpétrées sur la population civile du Kosova par le gouvernement serbe, spéclalement à partir de 1878, dans le but de frapper les Albanais de stupeur avant génocide final. Comment pour un Français ne pas penser aux années d’Occupation? L’expérience de journallste et de documentariste de Nusret Pllana, «voixdu Kosova» à la radio FreeKosovadurant la guerre de 1999, fait merveille.
* * *
Gilbert Gardes: Mohimi i padurueshëm i ekzistencës
Më 29 maj 2011, në Universitetin René Cassin, Nusret Pllana, i lindur në Prishtinë më 1959, do ta paraqet librin e vet të titulluar “Terrori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët 1844-1999”. I dënuar në vitet 1986 dhe 1994 nga Qeveria serbe për shumë vite në burg për “aktivitetet patriotike ilegale”, sot ai jep mësim në Universitetin e Prishtinës. Ky album prej 410 figurave me ngjyra e lë shikuesin të shtangur. “Tmerrshëm” do të thoshte Rable. Pasuri kombë­tare e brishtë e bërë midis 1981 dhe 2001, me këto foto­grafi të ngathta që janë marrë nga të mbijetuarit e torturave, prekin nga papërvoja dhe lemerisin me tmerrin e xhelatëve të neveritshëm dhe mburracakë. Të llogaritura, të datuara, ato përshkruajnë në hollësi të panumërta krimet e Qeverisë serbe mbi popullatën shqiptare nga viti 1878, me qëllim për të goditur shqiptarët deri te gjenocidi përfundimtar. Si mos të kujtohen vitet e pushtimit për një françez ? Përvoja e Nusret Pllanës, si gazetar dhe dokumentarist, «Zëri i Kosovës» Radio Kosova e Lirë gjatë luftës të vitit 1999, është e mreku­llueshme.
Gilbert Gardes (Zhilbert Gard)
Nga frëngjishtja në shqip, përktheu Prof. Ramadan Pllana
* * *
The unbearable negation of human being
On 29 may 2011, in Lyon at the René Cassin University, Nusret Pllana, born in Prishtina in 1959 promoted a book entitled «The terror of invading Serbia over Albanians, 1844-1999». Convicted in 1986 and 1994 by Serbian government to many years in prison for « patriotic illegal activity, he uses to be a teacher at the University of Prishtina nowadays. This album of 410 colour images leaves the viewer dumbfounded. « Horrific » would have said Rabelais. Fragile National heritage, collected between 1981 and 1994, these pictures clumsy taken by survivors of torture, touch by the inexperience of photographers and contrast with those of despicable and boastful murderers. Recorded, dated, localized, they describe in details the countless shameful abuses of the civil population of Kosova by Serbian government, especially from 1878, in order to hit the Albanians till stupor before final genocide. How could it not remember and make a French think the years of Nazism occupation? Nusret Pllana’s experience as a journalist and documentarian, known as the «Voice of Kosova» on Radio Free Kosova during the War of 1999, wonders. Gilbert Gardes
Përktheu nga frengjishtja në anglisht, Mr.sc.Arban Bislimi
* * *
Objektiviteti historik i Dr. Pllanës në librin e tij
Në dritë të kësaj historie të plagosur të marëdhënieve politike e diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë gjatë kohës së pas-luftës, puna e Nusret Pllanës është për t’u mirëpritur si një shkarkim nga fshehtësitë e historiografive zyrtare të së kaluarës në të dyja vendet, në Shqipëri dhe në Jugosllavi. Puna dokumentare e Nusret Pllanës për Kosovën është një përkujtues drithërues për nivelin e brutalitetit që kishte shokuar botën nga vitet e 90-ta e tutje dhe që ngelet madje rezervues pavarësisht inatit nga përpjekjet e NATO-s dhe planit të Ahtissarit. Kjo punë paraqet dimensione të reja të cilat epoka post-komuniste i ka bërë të mundshme. Objektiviteti historik dhe mbështetja në argumentet e përbëra nga logjika politike e shtet formimit janë kriteret kryesore të tij, si dhe qartësia dhe dokumentimi janë cilësitë që e karakerizojnë atë.
Prof.dr.Peter Morgan (Melbourne – Australi)
The historical objectivity of PhD. Pllana in his book
In light of this blighted history of political and diplomatic relations between Kosova and Albania during the post-war era, the work of Nusret Pllana is to be welcomed as a release from secrecy of the official historiographies of the past in both Albania and Yugoslavia. Nusret Pllana’s documentary work on Kosova is a chilling reminder of the levels of brutality that shocked the world from the early 90s onward and that remained a potentiality even in spite of the efforts of NATO and of the Ahtisaari Plan. This work represents the new directions that the post-communist era has made possible. Historical objectivity and recourse to the structured arguments of political logic in state-formation are it’s primary criteria, and clarity and documentation are its characteristic qualities.
Prof.dr.Peter Morgan (Melbourne – Australi)
* * *
Libri i Prof.dr.Nusret Pllanës është bërë shtëpi e kujtimeve!

I nderuar dhe i dashur mik Nusret!
Lajmi juaj më gëzoi, me këtë zgjerim gjuhësor dhe me këtë version të ri të librit tuaj do të keni më shumë mundësi të punoni që të përhapet e vërteta në lidhje me barbarizmat serbe në Kosovë. E lajmërova menjëherë mikun tim Thomas Nydahl, i cili ju ka dhënë publicitet në internet.
Desha të them dicka parimore, miku im:
Libri i Prof.Dr. Nusret Pllana është bërë shtëpi e kujtimeve. Tekstet dhe fotografitë e njerëzve të torturuar dhe të vrarë në mënyrë mizore janë gurët e ndërtimit të shtëpisë së kujtimeve. Të gjitha viktimat kështu përmes librit deklarojnë pas vdekjes: Mos harroni fatin tonë! Mos heshtni! Na bëni nder dhe drejtësi duke treguar të vërtetën! Të mos përsëriten masakrat në Kosovë! Dhe të mos pushojë kërkesa për drejtësi!
Libri i Prof. Dr. Nusret Pllanës meriton shumë vëmendje. Europa ka parë holokaustin që pranohet si fakt. Europa ka parë gjithashtu masakrën e Srebrenicës dhe më në fund u pranua edhe kjo. Kjo Europë duhet të pranojë në kuptimin e dretjë të fjalës dhunën shekullore e ushtruar ndaj shqiptarëve të Kosovës. Europa duhet të marrë qëndrim, një herë e për gjithmonë në këtë cështje, me masa, me politikë konstruktive. Të mos pengohet drejtësia nga manovrime dhe taktikë nga ata në pushtet!
Do të botoj këtë deklaratë nga ana ime me lajmin e mirë për librin tuaj!
Po punoj vazhdimisht me librin e Agim Gjakovës “A ka kund zot”, edhe ky një dokument i fortë në fushën letrare për të treguar se si vepruan paramilitarët serbë në katundet e Kosovës. Një libër me përmbajtje të llahtarshme por me mesazh pozitiv: Duhet gjetur një rrugë për të përballuar terrorin e armikut. Dhe në këtë rast me veprime të guximshme një grua e moshuar shpëtoi jetën e dhjetë djemve duke mashtruar “njerëzit me pushkë”.
Mjaft për sot miku im! Suksese!
Ullmar Qvick (Stokholm – Suedi)

* * *
The Book of Prof.dr.Pllana has become home of memories
Dear and honoured friend Nusret!
Your message made me happy, with the language expansion and new version of your book more possibilities to work on the spreading of truth regarding the Serbian barbarism in Kosova. Immediately I informed our friend Thomas Nydahl who gave the publicity in internet.
I wanted to say something principle my friend:
Prof.Dr. Nusret Pllana’s book is made the house of memories. The text and photographs of people excruciated and killed in cruelly way are the stones of building the house of memories. All the victims through this book declare after the death: Don’t forget our fate! Don’t be silent! By telling the truth you will make justice and honour for us! Massacres in Kosova not to repeat! And do not stop the request for justice! The book of Prof. Dr. Nusret Pllana deserves a lot of attention. Europe have seen holocaust that is accepted as fact. Europe have seen also Srebrenica massacre and at the end this is also accepted. This Europe should accept from the right meaning denotation the century’s violence exercised to Albanians. Europe should take an attitude, once for ever on this matter, by measures, by constructive politics. The justice not to obstruct from handling and tactics from the ones in power! From my side I will publish this proclaim with the good news for your book! I am working continuously with Agim Gjakova book “A ka kund zot”, also a strong document on literary field to point out how the Serbian paramilitary have acted at the Kosova villages. A book with terrifying content but with positive message: The way must find to withstand the enemy’s terror. And in this case with courage activities an old lady extricated the life of ten men by cheating “people with guns”.
It’s enough for today my fiend! Good luck! Ullmar
* * *
Violence and orgy in Kosova. This is very unique book, and it deserves more talking about it.
Pierre du Pasquier (Lugano – Zvicër)
* * *
It is stronge how these so deep wounds can be cured.
Hans Tallmon (Cyrih – Zvicër))
* * *
It was very interesting to learn that Serbia has practiced genocide since 1870.
Hussen Adan (Lion – Francë)
* * *
This book recalls my youth when the Hebrews returned in Germany as teachers, and they were teaching German children, about doings over the Hebrews. This difficult it will be as well for the Serbian youth wich someday, will have to read everything that thair state did over and against these people.
Prof. dr. Fredy MÖrle (Singen – Gjermani)
* * *
I have met Nusret in the prison of Zrenjanin in 1987, and now we are meeting here in Hechingen, after 25 years, while promoting his very important book.
Andreas Shuster (Hechingen – Gjermani)
* * *
Now, the book of Nusret Pllana offers an opportunity to express another time the truth, in order not to forget the truth. It is of a high importance to remember the truth.
Joran Vassenius (Stokholm – Suedi)
* * *
I am very happy for you Mr.Professor Nusret that you have written such a book, and for this I will publish a review.
Gyorgy Dr. Reti (Budapest – Hungari)
* * *
I greet you with respect on behalf of the Parliament of the Republic of Turkey.
Mustafa Kabakxhi (Ankara – Turqi)
* * *
I would please the people of Kosova to wake up. It is not enough to be a republic.
Fahredin Güleler (Bursa – Turqi)
* * *
All of the massacres that have been experienced so far, from now on there is the possibility to show to the whole world in written as well as with pictures about the massacres that occurred in these places.
Melek Aras (Stamboll – Turqi)
* * *
I believe that we are more about this national who has suffered so much, to warden informed Italians. A sufferer fortunately for us Italians is that strange. The significance of this may, but shall not that which we should ignore what happened so close to our country.
Angela Cerruti (Romë – Itali)
* * *
The exhibition looks very substantive but also very heavy. It say about huge and horrible acts that occurred in Kosova.
Carlo Etore Tabachi (Romë – Itali)
* * *
I muss say that this photo exhibition is very impressive for us western since we have used ourselves in a wholly different way of life. Therefore, a space open this horrific, and thus also mirrored a world about which we think very differently.
Prof. dr. Gilda Sensales – (Universitet La Sapienza – Romë – Itali)
* * *
The Yugoslavian regime has operated in an uncontrolled way by killing many Kosova Albanian and displaced many of them from their country.
Prof.dr. Peter Morgan (Melbourne – Australi)
* * *
I want to congratulate the book of professor Pllana because professor Pllana is the first one that came from Kosova in Australia since Kosova declared its independence. Moreover, he is bringing with him the experience presented in his book from a very wide historical angle where he speaks about the tragedy and permanent trauma of Kosova people during the period of 150 years.
PhD. Erik Lloga (Melbourne – Australi)
* * *
The content documents with words and pictures what happened in Kosova; besides, it also documents what was happening to Kosova during 1878 – 1999 through one after one terrifying campaigns. This book, which was written in 2001, one can easily say that it has been over delayed, (…) this book is the most powerful pre announcement that I have seen for a long time, it is pre announcement against nationalism.
Thomas Nydall ( Stokholm – Suedi)
* * *
The book of PhD. Pllana “The Terror of Serbian Occupier Over Albanians 1844-1999” has a special value for the Danish people and democratic world. One day, Serbian children will learn about the wrong doings of their ancestors. But, it is important for them to learn the truth.
PhD. Tue Magnusson (Kopenhagë – Danimarkë)
* * *
A “White Book”
The fact that this “white book” is being published so late compared to the other books from the war in Bosnia can be explained and is due to the economical aspect, hesitation of some of the political forces within Kosova society connected to the UN – UNMIK organ and later to the European Union institution EULEX with responsibility for international protectorate in Kosova.
The Supported Terror by the Serbian Academy
The Serbian terror has mainly based itself on the ultra-nationalist principles and politics of the Serbian Academy of Science and Serbian Orthodox Church. The goal of turning Kosova in an ethnical clean Serbian living compartment has always sainted the means. These means do not vary too much from the Nazi politics towards “the final solution of Jewish issue“. A diabolic composition characterizes the attempts to displace Albanians in Turkey, massacre innocent women and children especially in villages in which case they would also fire their houses.
Ullmar Qvick (Stokholm – Suedi)
* * *
Regjimi jugosllav ka vepruar i shfrenuar, duke vrarë shumë shqiptarë të Kosovës, dhe i ka dëbuar shumë nga vendi i tyre.
Prof. dr. Peter Morgan (Melbourne – Australi)
* * *
Librin e Profesor Pllanës dua ta përgëzoj, sepse Prof. Pllana është i pari që ka ardhur nga Kosova në Australi, prej se Kosova ka shpallur pavarësinë, duke sjell me vete eksperiencën e paraqitur në librin e tij, nga një perspektivë e gjerë historike, për të folur rreth tragjedisë dhe traumës permanente të popullit të Kosovës, gatë një periudhe rreth 150 vjeçare.
Prof. dr. Erik Lloga (Melbourne – Australi)

Total
0
Shares
Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Për siguri, kërkohet përdorimi i shërbimit reCAPTCHA të Google, i cili i nënshtrohet Politikës së Privatësisë dhe Kushteve të Përdorimit të Google.

Unë pajtohem me këto kushte.

Postime të Lidhura