ERMIRA YMERAJ, DOKTORE SHKENCE NGA SHKODRA

Pashtriku, 10 dhjetor 2019: Ermira Ymeraj, lindi në qytetin e Shkodrës më, 1972, mbaroi studimet e larta në Fakultetin e Shkencave Shoqërore dega: Gjuhë – Letërsi, në vitin 1995 në Universitetin “Luigj Gurakuqi”. Vazhdoi studimet pasuniversitare në USHT, për letërsi, dhe në vitin 2010 mbaroi studimet Master Shkencor për “ETNOKULTURË DHE LETËRSI SHQIPE”, në USH “Luigj Gurakuqi”, ku mbrojti temën “Ringjallja në epos”. Në vitin 2013 mbron titullin “DOKTORE SHKENCE: Fusha: Studime Letrare, Specialiteti: Letërsia dhe Baladat me Tezë: Balada si paratekst në letërsinë shqipe – vështrim krahasues ndërballkanik, pranë QSA në Tiranë.
***
Ka botuar: Libër studimor: “Balada si paratekst në letërsinë shqipe”, Ermira Ymeraj, Shtëpia botuese “Gjergj Fishta”, Tiranë, 2015.
MONOGRAFI, Studim: “Shtegtimi i Miteve: nga religjioni e folklori, në letërsi”, Ermira Ymeraj, Shtëpia botuese “Naimi”, Tiranë 2013..
Vëllim poetik: “Zemër diptike” , Ermira Ymeraj, Shtëpia botuese “Naimi”, Tiranë 2013.
Vëllim poetik: “Pirg dhimbjesh” , Ermira Ymeraj, Shtëpia botuese “Naimi”, Tiranë 2011.

Artikuj të botuar:
1. Kumtesë në konferencën shkencore kombëtare: “Gegnishtja sot”, IPVGJSH, Tirane me, 19 Dhjetor 2011. Me teme: “Mundësitë e interpretimit të gegnishtes prej vargut imperial në përkthimin e Iliadës”.
2. Revista “ETIKA”- revistë e përmuajshme edukative kulturore, Viti i VII, nr. 58, Botuesi “ Shtëpia botuese Progresi” Janar 2012, me punimin: “Zidanje Skadra dhe kënga e Rozafatit, vështrim krahasues”. f. 44 – 46
3. Kumtesë në: International Conference Albanian – Greek studies, Tiranë, 24 – 25 mars 2012. Organizuar nga Akademia e Shkencave Tiranë dhe Albanian –Greek association of philology. Me temë: “Variante dhe invariante interpretimi të vargut imperial në përkthimet shqipe të “Iliadës” si dëshmi ndërkulturësie”.
4. Bibliografi “Mjeda 6” libri i parë, Mentor Quku, Tiranë 2012, Redaktore, Ermira Ymeraj, dhe Korrektore, Ermira Ymeraj, Shtëpia botuese, “Ilar”, ISBN: 978-9928- 107-49-7.
5. Konferencë shkencore ndërkombëtare organizuar nga Instituti Etnografik Tiranë (QSA), me 4 Tetor 2012. Me temë: “Zidanje Skadra dhe kënga e Rozafatit, vështrim krahasues”.
6. Konferencë Ndërkombëtare ndërdisiplinore: “Identiteti, imazhi dhe kohezioni social në epokën e integrimeve dhe globalizimit”, Vlorë – Shqipëri, 26 – 27 nëntor 2012. Ne 100 vjetorin e Pavarësisë se Shqipërisë. ST10: Studime teorike, historike dhe krahasuese: Sesion 10b: 27 November 2012, University Pavarësia of Vlora. N. AIS Vlora 2012-9210, Me teme: “Rishfaqja e mitit dhe parodia”
7. Konferencë kombëtare mbajtur ne Universitetin e Vlorës, me 17 Nëntor 2012. Tema: “Flamuri si mit në letërsi”.
8. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, Shqipëria dhe pakicat kombëtare, etnike dhe kulturore. “Marin Barleti” Universiteti, Tiranë, 13-14 Shkurt 2013.Temë: “Autodiskriminimi si diskriminim modern: rasti i romeve”.
9. Konferencë Shkencore, Për një histori antologjike të letërsisë shqipe (autorë pak të njohur ose të panjohur në programet e tekstet shkollore) Dr. Ermira Ymeraj, Temë: Skënder Drini dhe romani i tij “Korbi”. QSA 2014
10. Për: Qendra e Trajnimit “Kardinal Mikel Koliqi”, Dr. Ermira Ymeraj, Tema: Përshkruani teknikat e përdorura në klasën tuaj, për disiplinimin pozitiv të nxënësve. Shkodër 2014.
11. Muzeu Historik Kombëtar Simpoziumi Shkencor “Jeronim De Rada simbol i qytetërimit arbëror”. Dr. Ermira Ymeraj, Tema: Nevoja e ri-leximit, për një ri-konfigurim kulturor të veprës së De Radës.Tiranë 2014.
12. Konferencë Ndërkombëtare Elbasan, “Letërsia dhe Media-një perspektivë krahasuese”
19-20 Nëntor 2015 Dr. Ermira Ymeraj, Tema: “Rrëzimi i mitit të teknologjisë dhe kthimi te libri përmes memories kulturore”.
13. Konferencë Shkencore “Mitrush Kuteli në 110 vjetorin e lindjes”, Fusha: Letërsi, Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, 26 maj 2017, Tema: Narrativa autoriale, brenda përmbajtjes koherenciale dhe tradicionale te “E madhe është gjëma e mëkatit” dhe “Ditë paqeje e ditë lufte në Enkelinë e mbret Bardhylit”.
14. Konferencë Shkencore, “Vlerat letrare dhe gjuhësore të veprës së M. Camaj hapësira që zë në letërsinë shqipe”QSHSL “Pjetër Budi”, Tiranë 2017. Dr. Ermira Ymeraj, Tema: “Ndërtimi letrar i gruas identitare në veprën e Martin Camës” (Aspekte krahasuese).
15. Për Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Kontributi i prof. Rexhep Qosjes në kulturën shqiptare” Gjirokastër, 30 Tetor 2017, Dr. Ermira Ymeraj, Tema: Drama polisemantike e Qoses “Beselam pse më flijojnë”
16. 2017 International konference, “Interregional developments in geographical, historical, social, economic and cultural Focus”, “Fan S. Noli” University, Korçë, Faculty of Education and Philology, Department of History and Geography, Dr. Ermira Ymeraj, University of Shkodra dhe Dr. Emine Shabani, University of Tetova, Field of Study: Education, Topic: The psychological drama of Kazanzaqis in the background of war as a means for universalizing conflict
17. Konference Kombëtare, “Arsimi në botën shqiptare, Historia e sotmja, perspektiva”, Universiteti, “Aleksandër Moisiu”, Fakulteti i Edukimit, Durrës. 6 Mars, 2017. Tema: Feminiteti i Rita Petros në vëllimin poetik “Kënga e Turmës”.
18. Konference Shkencore Kombetare, “Korpusi Letrar Elbasanas ne shekullin e XX”, 24 Nentor 2017, Tema: Thyerjet e kufijve tradicionalë në formësimin e personazhit – hero.

ARTIKUJ SHKENCOR TË BOTUAR JASHTE VENDIT

19. Kumtese për konferencën shkencore ndërkombëtare, “Eposi i kreshnikeve: monument i trashëgimisë kulturore shqiptare”, Organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës dhe Qendra e Studimeve Albanologjike ne Tirane, 28 – 30 Gusht 2010. Me temë: “Ringjallja në eposin shqiptar si trashëgimi ungjillore”
20. Instituti Albanologjik, Albanologji 1, Vëllimi i II, Punimet nga aktiviteti shkencor Java e Albanologjisë i mbajtur me 25-29 tetor 2010, botim i Institutit Albanologjik Prishtinë, Prishtinë 2011, Dega e letërsisë, Azem Shkreli dhe Xhevahir Spahiu dy poetë “Mbi mure”, f. 453-458. ISBN 978-9951-596-52-7, Shtypshkronja KGT Prishtinë.
21. Ermira Ymeraj: Era e diasporës përmes zërit krijues, Revista “KUVENDI”-revistë kombëtare, informative dhe kulturore, Viti XI i botimit, botohet në Michigan, USA, Maj 2011.
22. Revista “KUVENDI”-revistë kombëtare, informative dhe kulturore, Viti XI i botimit, botohet ne Michigan, USA, “Ndriçime te reja ne eposin e kreshnikeve”, Maj 2011.
23 .Kumtesë në konferencën shkencore mbajtur në IAP dhe SHBPK, Prishtinë, 03 – 04 Qershor 2011. Demonstratat e vitit 1981: “Kthese e madhe ne lëvizjen kombëtare shqiptare”, Me teme: “Letërsia, kultura dhe artet në Tiranë dhe demonstratat e vitit 1981, jehona frymëzimi”.
24. Kumtesë në konferencën shkencore ndërkombëtare: Takimi i VI vjetor i Institutit Albshkenca, Prishtinë, 01 – 04 Shtator 2011. Me teme: “Familjet patronimike arbërore në anëshkrimet e kodikëve të Shqipërisë: aristokracia arbërore dhe aristokracia evropiane”.
25. Instituti Albanologjik, Albanologji 2, Vëllimi I, Punimet nga aktiviteti shkencor Java e Albanologjisë i mbajtur me14-18 nëntor 2011, Sesioni i Letërsisë 2/2012, “Andrra e Pretashit” dhe “Valë mbi Valë”, si dy vepra mes historisë dhe letërsisë”, temë në bashkëpunim, autore e parë, f. 121-134, ISBN 978-9951-596-52-7, 978- 9951-596-53-4, Shtypshkronja KGT Prishtine
26. Instituti Alb-Shkenca, Takimi VII vjetor Shkencor Ndërkombëtar IASH 2012, Shkup, 29-31 gusht 2012, ISBN 978-608-65463-0-4, Seksioni i Shkencave te Filologjisë, Historisë dhe Kulturës, The myth of the language in the Albanian literature, f. 182.
27. Monografi: “Trajtesa Letrare”, Vebi Bexheti, Shtypi Arbëria Design-Tetovë 2012, Redaktore gjuhësore, Ermira Ymeraj, ISBN 978-608-236-003-4.
28. Haemus Plus Supplement of Haemus Review, 2012, Botohet nga / Editată de Shoqeria Kulturore Shqiptare Haemus AsociaÅ£ia Culturală Albaneză, Haemus, ISSN:1454-1203, Encyclopedia: Ermira Ymeraj: “Kontributi i dy revistave letrare: “Hylli i Dritës” dhe “Leka” në vitin 1937, në pragun e 25-vjetorit të Pavarësisë”, f. 109.
29. Haemus Plus Supplement of HAEMUS REVIEW- 2012, Botohet nga / Editată de Shoqëria Kulturore Shqiptare HAEMUS AsociaÅ£ia Culturală Albaneză HAEMUS, ISSN:1454-1203, Ermira YMERAJ: “Motivi i ringjalljes te baladat shqiptare” f. 228.
30. Kumtesë në konferencën shkencore ndërkombëtare: “Java e shkencës 2012”, Organizuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë Kosovë, me 16 – 17 Maj 2012. Me temë: “Ndërtimi letrar i miteve identitare kombëtare, dekonstruktivizmi letrar modern”, Temë në bashkëpunim autore e parë: Ermira Ymeraj, autore e dytë: Rovena Vata
31. Për takimin VII vjetor shkencor ndërkombëtar; Konferenca e Seksionit të Shkencave të Historisë, Kulturës dhe Gjuhësisë – Organizuar nga Instituti Alb-Shkenca. Shkup, 29 – 31 Gusht 2012. Me teme: “Zhvillimi i mitit të gjuhës në letërsinë shqipe”, autore e pare: ROVENA VATA, autore e dyte: ERMIRAYMERAJ
32. Kumtesë në konferencën shkencore: “Gjuha dhe letërsia shqipe nga pavarësia e Shqipërisë gjer në shekullin XX”. Shkup me, 22 Nëntor 2012. Me teme: “Gjuha e groteskut si dëshmi e vetëdijes kombëtare, te katër nismëtarët e ndryshimeve postrilindase, Çajupi, Konica, Fishta dhe Migjeni”.
33. Për “Java e Albanologjisë” Prishtinë 22 tetor 2013, Dr. Ermira Ymeraj, Tema: “Thyerja e tradicionalizmit në ndërtimin e personazhit në prozën e Migjenit dhe Konicës.
34. Kumtesë për takimin VIII Vjetor Ndërkombëtar të Institutit Alb-Shkenca (Tiranë, 29 – 31 Gusht 2013), Dr. Ermira Ymeraj, Tema: Nga zbulimi i teksteve autentike te riatdhesimi shkencor i letërsisë arbëreshe. (Matteo Mandala dhe vepra e tij: “Studime filologjike për letërsinë romantike arbëreshe”.)
35. Për seminarin e VII-të ndërkombëtar të albanologjisë: sesioni i etnokulturës 26-27 shtator 2013, në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Dr. Ermira Ymeraj, TEMA: Poezia si institucion kombëtar, si strukturë psikologjike dhe fat i përbashkët historik e përbashkues i kombeve.
36. Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”, Fakulteti i Edukimit, Prizren, Konferencë shkencore për nder të Akademik Idriz Ajetit, Prizren, 15 Maj 2014, Dr. Ermira Ymeraj, Komunikimi i kodit të flijimit në letërsi si tekst origjinal ( I. Kadare, I. Andriq, K. Varnali, R. Qosja).
37. Instituti Albanologjik i Prishtinës, Për java e albanologjisë 16 – 18 qershor 2014. Dr. Ermira Ymeraj, Tema: Letërsia botërore si urë dialogu mes kulturave te “Hylli i dritës”; “Leka” e “Fryma”.
38. Për konferencën “Java e shkencës” 2014 (fusha e studimeve letrare – kulturore) Dr. Ermira Ymeraj Tema: Pesha e romanit “Gjëma e Atdheut” e Emin Kabashit mes historisë dhe letërsisë, veçoritë dhe përparësitë e rrëfimit.
39. Për Seminarin e VIII-të ndërkombëtar të albanologjisë: sesioni i etnokulturës, 25-26 shtator 2014, në Universitetin Shtetëror të Tetovës Dr. Ermira Ymeraj, Tema: Kulti i incestit dhe kulti i mallkimit si nyjëtore e lidhjeve mes letërsive.
40. Kumtesë. Konferenca II shkencore ndërkombëtare, «Gjendja e tashme e Eposit të Kreshnikëve në pesë vende të Ballkanit: Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Serbi, Mal i Zi» 8-9 gusht 2014, Prishtinë, Kosovë, Tema: “Epi i Lule Frangut, një ep me vete?”.
41. Për sesionin shkencor “ROMANI SHQIPTAR (1990-2010)”, “JAVA E ALBANOLOGJISË” ISA Prishtinë, 2015, Dr. Ermira Ymeraj, me Temë: Anti –heroinë apo heroinë femra kongoliane?
42. Për Konferencën e dytë ndërkombëtare shkencore të Fakultetit Filologjik të Universitetit Shtetëror të Tetovës, me temë: “Ndërveprimet kulturore ndërmjet filologjisë shqiptare dhe shkencave filologjike në rajon dhe më gjerë – (dimensioni diakronik dhe sinkronik)”. 24-25 prill 2015. Titulli i punimit: Natyra e poezisë me prirje të thella simbolike dhe filozofike si shfaqje e refleksioneve psikosociale, dhe vizion i mbijetesës. (Jose Saramago me “Fjalët” dhe Fatos Arapi me “Dite Tiranase”).
43. Seminari IX Ndërkombëtar i Albanologjisë, Universiteti Shtetëror i Tetovës State University of Tetova “Lokalja dhe universalja në kulturën shqiptare”, më 25 dhe 26 shtator 2015. Dr. Ermira Ymeraj and Dr. Suela Kastrati, Tema: Parodizmi i besës në letërsi”.
44. Konferencën e XIII Shkencore Ndërkombëtare, kushtuar jetës dhe veprës së Abdilazis Islamit e Murat Isakut UEJL- Tetovë 20 nëntor 2015, Dr. Ermira Ymeraj, Tema: Palimpsesti i plagëve të Isak Muratit
45. Seminari X Ndërkombëtar i Albanologjisë, Letërsia shqipe e shekullit XX, Fakulteti Filologjik – USHT, Tetovë, 2016. Tema: Ndërtekstualiteti i heronjve të Ridvan Dibrës, “Unë, Franz Kafka dhe Karta e Bolonjës”.
46. Fakulteti Filologjik – USHT, Faculty of Philology – SUT , Филолошки Факултет – DУТ. Letërsia Shqipe në shekullin 20”, i cili do të mbahet më 7 dhe 8 tetor 2016. Për Tetovë. Tema: Demonizimi i shkrimtarit prej shkrimtarit dhe dehumanizimi i botës njerëzore si dështim i letërsisë së realizmit socialist.
47. Instituti Albanologjik i Prishtinës, Dega e Letërsisë, Konferencë Shkencore “Java e Albanologjisë” 8/2017, Mars, 2017, Dr. Ermira Ymeraj, Tema: Drama shqipe dhe drama evropiane , “Teatri i absurdit te Beckett përballë absurdit të Anton Pashkut te “Gof”.
48. Universiteti i Tetovës, Seminari XI Ndërkombëtar i Albanologjisë, Kujtesa, Kultura dhe mediat e reja, recollection, culture and new media, паметењето, културата и новите медиуми, 29 – 30 shtator 2017, Tetovë, Ermira Ymeraj & Elira Smakaj: Tema: Fjala dhe falja në Kanun dhe fjalët e urta, çështje të paremiologjisë.
49. Viti i Skënderbeut, (1468-2018), Për Konferencën shkencorë në 550 vjetorin e Gjergj Kastriotit Skënderbe. Akademia Shqiptaro-Amerikane e Shkencave dhe Arteve “AAAS”, Këshilli Shqiptaro-Amerikan “AAC”. 13 janar 2018. Tema: Skënderbeu si personazh letrar.
50. Shoqëria “Lëvizja”, në bashkëpunim me Institutin Albanologjik të Prishtinës, Institutin për Trashëgimi Kulturore e Shpirtërore në Shkup dhe me Shoqatën e të burgosurve Politikë të Kosovës, organizojnë: Simpozium shkencor, me temën bosht Lëvizja Popullore e Kosovës dhe heronjtë: Rexhep Mala, Nuhi Berisha, Bajram Bahtiu dhe Zijah Shemsiu, Shkup më 25.01.2018
Tema: Qëndrimi i shtetit shqiptar për zhvillimet në Kosovë 82-84.
________________________
DR.ERMIRA YMERAJ: NDRYSHIMI I LITERATURËS BAZË PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME, NJË DETYRË PËR HARTUESIT E KURRIKULAVE (1)
https://pashtriku.org/?kat=47&shkrimi=9349
***
DR.ERMIRA YMERAJ: NDRYSHIMI I LITERATURËS BAZË PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME, NJË DETYRË PËR HARTUESIT E KURRIKULAVE (2)
https://pashtriku.org/?kat=47&shkrimi=9350

Total
0
Shares
Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Postime të Lidhura