PROF.UKË THAҪI: SI NDODHI MASAKRA NË BURGUN E DUBRAVËS(III)

Pashtriku.org, 21. 05. 2012 – (Komandosët e realizimit të planeve – Skenarit të Masakrës në Burgun e Dubravës) – Për këto krime dhe të dhëna të dëshmive rreth krimeve në këtë Burg, pas sugjerimeve e urdhërave që i morën nga hierarkia shtetërore e Serbisë e cekur më lartë, duhet të përgjigjen:
Drejtori i Burgut të Dubravës: Aleksandër Rakoqeviq, që në kohën e djegies së burgjeve ky ishte Drejtor gjeneral i CZ-së në Beograd, i shpërblyer për krime në Kosovë, nga Qeveria e Beogradit.
Mbikqyrësi më i dalluar Branko Komatina, pas arratisë në Sërbi ishte mbikëqyrës i të burgosurve shqiptarë në Zabella të Pozharevcit.

_____________________________________________

Komandanti i këtij Burgu – Miroljub Jasha Vidiq – Miki, nga Lagja Karagaq – Pejë, pas arratisë në Serbi komandonte për të burgosurit shqiptarë që mbaheshin peng në Serbi.
Komandanti i policisë në Gurakoc – Milosh Stojakoviq,
Komandanti i Pejës me rrethinë – Bora Vllahoviq – Munja,
Dushan Antiq nga Departamenti ushtarak i Pejës,
Darko Bullatoviq, shef i sigurimit shtetror, në çarkun e Pejës, i cili udhëhiqte tubimin e të burgosurve në sallën e sporteve.
Vladan Bojiq, Hetues i Gjykatës së Pejës, i cili në deklaratat e tija dhënë “Tanjug-ut”, se 96 ishin nxjerrë nga gërmadhat e burgut ndërsa dyzet të plagosur ishin në gjendje kritike. Lexoni edhe në librin ‘Humen Rights Watch’, faqe 271.
Më 29. V. 1999, vazhdojnë të dhënat e Qeverisë Jugosllave se numri i viktimave në Institutin e Riedukimit të Istogut po rritet.
Nga 196 të plagosur, shumë prej tyre siç dëshmojnë edhe vetë qeveritarët rritej edhe pas tërheqjes së të burgosurve nga Dubrava. Këta u humbën; u vranë gjatë rrugës për në Lipjan, në Burgun e Lipjanit, në spitalin e Prishtinës, dhe nëpër burgjet e Serbisë, si në ato të Nishit, Mitrovisës së Sremit dhe në Zabela të Pozharevcit. Shumë e të vrarëve nga snajperistët i kanë zhdukur fare, vetëm e vetëm për t’u fshehur gjurmët e krimit.
Më 24 Maj 1999, ditën që na kanë larguar nga Burgu i Dubravës, këtë burg e kishte vizituar Daniel Williams nga “Washington Post”, që do të thotë para se të vinte ky gazetar, kriminelët na kishin larguar në mënyrë që të mos mund të kontaktonte me të burgosurit e mbijetuar.
Po të gjendeshin të burgosurit aty, do t’i rrëfenin për ecurinë e Krimit mbi të burgosurit shqiptarë në këtë burg.
Për këtë ekip të gazetarve u inskenuan pamje e maskime, që nuk përkonin me realitetin. Më së miri dëshmojnë fotografitë nëpër revista që botoheshin në gazeta nëpër Serbi e gjetiu, disa prej tyre i morëm nga këto gazeta dhe i vendosëm për dëshmi në këtë material që po e botojmë.
STAFI I BURGUT TË DUBRAVËS – REALIZUES TË SKENARIT TË MASAKRËS, TË PËRGATITUR NGA KREU I SHTETIT SERB
Evidencë nga dokumenti origjinal – i përshkruar si vijon:
1. Rakoceviq Aleksandar, Drejtor,
2. Kalicanaj Nexhmedin, zv. Drejtor,
3. Vidiq Miroljub, shef i sherbimit te sigmiruit,
4. Zhivkoviq Aleksandar, zv. Shef i sherbimit te sig.
5. Malishiq Ljubomir, ud.mbikqyrës,
6. Peroviq Draigsha, ud. mbikqyrës,
7. Komatina Branko, mbikqyrës,
8. Belosheniq Dragoslav, mbikqyrës,
9. Petriqeviq Ranko, mbikqyrës,
10. Saliagiq Kemal, inspketor,
11. Stainshiq Boirs, shef i siguirmit te mbrednshëm,
12. Nikiq Nenad, shef i siguirmit te mbrednshëm,
13. Malishiq Rajko, shef i siguirmit te mbrednshëm,
14. Xhorxheviq Slobodan, shef i siguirmit te mbrednshëm,
15. Nikoliq Miomir, shef i siguirmit te mbrednshëm,
16. Gjuriq Boshko, shef i siguirmit te mbrednshëm,
17. Milunoviq Dragan, shef i siguirmit te mbrednshëm,
18. Kovaqeivq Ismet, shef i siguirmit te mbrednshëm,
19. Joliq Kosigin, shef i siguirmit te mbrednshëm,
20. Boshkoviq Zoran, shef i siguirmit te mbrednshëm,
21. Raiqiq Punisha, shef i siguirmit te mbrednshëm,
22. Lushiq Stanimir, epror i rojeve,
23. Qolakoviq Lutfo, epror i rojeve,
24. Zoro Momiqllo, epror i rojeve,
25. Potkonjak Srxhan, epror i rojeve,
26. Maksimoviq Ranko, epror i rojeve,
27. Rajqiq Ranko, epror i rojeve,
28. Zuviq Milutin, epror i rojeve,
29. Kostiq Radomir,…………. roje,
30. Jankoviq Lubisha, ………..roje,
31. Kovaqeviq Hanefija, ……..roje,
32. Goliq Branimir, …………..roje,
33. Koliq Fadil, ………………roje,
34. Periq Mitar, ………………roje,
35. Sedlareviq Milun,………… roje,
36. Shapiq Miuroslav,……….. roje,
37. Memaroviq Obrad, ……….roje
38. Rajciq Jablan, …………….roje,
39. Obradoviq Zarija,………… roje,
40. Andriq Milija, …………….roje,
41. Zhivkoviq Dejan, …………roje,
42. Xhokiq Nenad,……………roje,
43. Brajkoviq Miodrag,……… roje,
44. Xhokiq Dejan, ……………roje,
45. Miniq Vojislav, …………..roje,
46. Lushiq Zvezdan,…………. roje,
47. Cimiq Ratko,………………roje,
48. Reranoviq Desimir, ……….roje,
49. Krsiq Zvonko……………..roje,
50. Terziq Milutin,……………roje,
51. Ljushiq Radenko………….roje,
52. Rajciq Zoran,………………roje,
53. Vujoviq Zharko……………roje,
54. Cpasiq Dejan,……………..roje,
55. Petroviq Zoran,……………roje,
56. Shkerkiq Branko……………roje,
57. Tripkoviq Zvonimir……….roje,
58. Vukoviq Momqilo…………roje,
59. Xhuriq Zvonko……

60. Popoviq Dragoslav………..roje,
61. Urosheviq Goran………… roje,
62. Dimiq Miloje………………roje,
63. Peroviq Slavisha…………..roje,
64. Careviq Vesko…………….roje,
65. Jovanoviq Ratko………….roje,
66. Gashiq Ljubisha… …..roje,
67. Tomiq Bukiq…………roje,
68. Pejqinoviq Rodoljub….roje,
69. Gjuriq Mlagjan……….roje,
70. Stojkoviq Sasha………roje,
71. Terziq Milivoje……….roje,
72. Obradoviq Goran……..roje,
73. Bajraktareviq Vojo……roje,
74. Grkoviq Dragisha……..roje,
75. Maksimoviq Predrag….roje,
76. Zhivkoviq Mitar………roje,
77. Krasiq Oliver………….roje,
78. Milkoviq Rajko……….roje,
79. Arsiq Gjorgjije………..roje,
80. Cedlareviq Zoran……..roje,
81. Betiq Zhelko………….roje,
82. Ugrenoviq Rade………roje,
83. Ratkoviq Vukmir…… roje,
84. Memaroviq Ljubisha… roje,
85. Gajiq Trivun………….roje,
86. Vujisiq Nenad………..roje,
87. Gashiq Nenad………..roje,
88. Grbiq Mileta…………roje,
89. Jankoviq Miodrag……roje,
90. Shiljkoviq Zharko……roje,
91. Miniq Mijat………….roje,
92. Obradoviq Zlatko…..roje,
93. Jeftiq Radosav………roje,
94. Kukalj Milorad……..roje,
95. Roganoviq Ilija……..roje,
96. Zuviq Tomislav…….roje,
97. Arsiq Milorad………roje,
98. Sedlareviq Miroslav…roje,
99. Sedlareviq Dragisha…roje,
100. Banjeviq Vlado……..roje,
101. Repanoviq Savo…….roje,
102. Memaroviq Milovan…roje,
103. Zariq Sasha………….roje,
104. Dubravin Dragan……roje,
105. Vojinoviq Dragan……roje,
106. Bainoviq Momir……roje,
107. Banjeviq Radoica…..roje,
108. Drekaloviq Nenad…..roje,
109. Çoliq Slagjan……….roje,
110. Peroviq Desimir…….roje,
111. Gjuriq Desimir………roje,
112. Filipoviq Jablan……..roje,
113. Tadiq Ljubomir……..roje,
114. Ognjenoviq Milan…..roje,
115. Miniq Dragisha……..roje,
116. Petroviq Jovan………roje,
117. Krasiq Vlastimir…….roje,
118. Nikoliq Ljuisha……..roje,
119. Miletiq Bratislav……roje,
120. Çoliq Goran…………roje,
121. Ashanin Vladimir…..roje,
122. Miliqeviq Daniel……roje,
123. Betiq Krsto…………roje,
124. Boriq Tanka………..roje,
125. Peshut Zhivko……Mbikqyrës,
126. Memaroviq Slavisha..roje,
127. Miliqeviq Drashko….roje,
128. Nikqeviq Dejan……..roje,
129. Gjuriq Sinisha………roje,
130. Petkoviq Jablan……..roje,
131. Ulareviq Dejan……..roje,
132. Grbiq Dejan… ……..roje,
133. Milosavleviq Dejan…roje,
134. Vuliq Aleksandar……roje,
135. Vuliq Miroljub………roje,
136. Dabetiq Radomir…….roje,
137. Shapiq Slavko……….roje,
138. Shuniq Qedomir…….puntor social,
139. Memaroviq Slagjan…edukator,
140. 171. Pashiq Slobodan….auto-mekanik,
141. Xhuriq Nenad……….edukator,
142. Cvitkoviq Milan…….edukator,
143. Stanishiq Momcilo…kult dhe sport,
144. Terziq Petar………..shef i repartit,
145. Milkoviq Radisav….ins i kuzhines,
146. Dashiq Jovan……….shef i repartit,
147. Radenkoviq Nenad…teknik,
148. Rajqiq Milosh………Shofer,
149. Shilkoviq Momir….auto-mekanik.
150. Dobriq Rade………inst. i punës me dru.
151. Popoviq Slagjana……Kryeshef sektori,
152. Milosavleviq Gavrilo..
153. Patriq Aleksandar……mag. i paisjeve,
154. Rashiq Rasho………..ins. bukpjeks,
155. Xhorkoviq Miroslav…ins. i kuzhines,
156. Bukumiriq Miomir…..ins. berber,
157. Baboviq Branislav…..shef financiar,
158. Zhivkoviq Predrag…..magac.,
159. Koraq Radovan………bashkpunt. prof. i lart,
160. Xhuriq Zharko………shites,
161. Lushiq Dragisha…….inst. saldimi.
162. Stupar Nikola……….kryeshef reparti,
163. Grbiq Cvetko……….elektro inst.,
164. Popoviq Mladen…….elektro inst.,
165. Kragoviq Ranko……. “
166. Misirliq Bogdan…….”
167. Radniq Miodrag…….inst. saldimi.

___________________________
SHIKONI DOKUMENTIN

_______________________________________________

VËREJTJE: Në këtë listë është edhe stafi shqiptar i burgut, por ata ishin larguar nga puna me herët dhe nuk janë përfshirë në këtë masakër.
SERBËT E MOBILIZUAR NË MASAKRËN E DUBRAVËS
Këtë masakër e ndihmuan edhe persona të mobilizuar, dhe me këtë rast paraqesim listën e siguruar nga: Komisioni për hulumtimin e krimeve.

___________________________________
SHIKONI DOKUMENTIN


Ky material është siguruar nga Jahja Lluka.

________________________________________________________

(…)

– I marrë nga libri: Prof.Ukë Thaçi – Masakra në Burgun e Dubravës (Skenarët e Masakrës), Prishtinë 2011 – Shtypëshkronja “BERATI” Prizren.

Total
0
Shares
Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Për siguri, kërkohet përdorimi i shërbimit reCAPTCHA të Google, i cili i nënshtrohet Politikës së Privatësisë dhe Kushteve të Përdorimit të Google.

Unë pajtohem me këto kushte.

Postime të Lidhura