UK LUSHI: I NDERUAR PRESIDENT JUNCKER, QYTETARËT E KOSOVËS DUHET TË LËVIZIN LIRSHËM SI TË GJITHË EUROPIANËT

New York, 13. 03. 2015 – Z. President Juncker, ju jeni zyrtari që rrini ulur në zyrën më të fuqishme në BE. Si kreu i Komisionit Europian ju përcaktoni agjendën e politikave të Komisionit dhe jeni dorzanë i interesit të përgjithshëm europian. Statusi pa viza për qytetarët e Kosovës është një çështje urgjente dhe në interes të Europës. Duke bërë liberalizimin e vizave për Kosovën prioritet, ju do të jeni Presidenti i fundit i Komisionit Europian që sheh geto në dheun e Europës.
***
President Jean-Claude Juncker
European Commission
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels
Belgium
[email protected]
I nderuar President Juncker,

Po ju shkruaj si qytetar i vendit tim – Kosovës. Republika e Kosovës, shteti më i ri europian, u lind me 17 shkurt 2008 dhe është e pavarur duke ju falënderuar përpjekjeve tona të gjata dhe mbështetjes së patundur të botës euro-amerikane. Populli i Kosovës e çmon lartë gjithçka Europa, SHBA-të dhe sidomos BE-ja kanë bërë për ne. Megjithatë, arsyeja pse po ju drejtohem sot është që të sjell në vëmendjen tuaj trajtimin jofer të vendit tim në procesin e liberalizimit të vizave.

President Jean-Claude Juncker.

Zoti President,
Kosova është vendi i vetëm në Europë qytetarët e të cilit nuk mund të lëvizin lirshëm përjashta kufijve të shtetit të tyre. Ne pritëm me durim, për mbi katër vite pas shpalljes së pavarësisë, derisa më në fund, me 14 qershor 2012 na u ofrua udhërrëfyesi aq i nevojshëm për liberalizimin e vizave. Në këtë datë qeverisë sonë ju dorëzua lista e kërkesave që duhej të përmbusheshin ashtu që shteti ynë të kualifikohej për udhëtime pa viza për dhe nëpër zonën e Schengenit.
Dy vjet më vonë, në korrik 2014, Komisioni Europian publikoi raportin e progresit të Kosovës. Për habinë e qeverisë sonë, shoqërisë civile dhe ekspertëve tonë në çështjet e inetegrimit në BE, progresi ynë u vlerësua me metoda ndryshe nga ai i shteteve tjera të Ballkanit nëpër të cilin ato kishin kaluar mes viteve 2008-2010.
Në vlerësimin e shteteve tjera ballkanike, Komisioni kishte përdorur kritere të qarta të përshkrimit për suksesin gjegjësisht dëdhtimin e secilës kërkesë në udhërrëfyes, çfarë automatikisht bënte të mundur matjen objektive të përparimit në këto vende. Ndonëse Kosova ka marrë një udhërrëfyes dhe dy vlerësime deri mue tash, mungesa e standardeve precise në to rezulton në mosmundësi për të matur progresin siç duhet dhe me drejtësi. Për qytetarët e Kosovës dhe shoqërinë tonë civile mungesa e standardeve të qarta e bën shumë të vështirë që ne të dimë ku të rrisim presionin dhe kur të kërkojmë llogari nga politikanët dhe përfaqësuesit tonë.
Janarin dhe shkurtin e vitit 2015 mediat internacionale dhe lokale raportuan për dhjetra-mijëra qytetarë të Kosovës që po kalonin kufirin e BE-së ilegalisht. Asgjë nuk ta then zemrën më shumë se sa kur sheh njerëzit duke lënë shtëpitë e tyre dhe trollin stërgjyshëror ndërsa rrezikojnë jetët e tyre dhe fëmijëve të tyre për të shkuar diku në Europë për të gjetur një punë dhe për të gëzuar lirinë e lëvizjes.
Po, qeveria jonë duhet të bartë barrën kryesore të kësaj pakënaqësie të atyre që po largohen, por njerëzit janë duke u larguar edhe ngase ndihen sikur Europa ka humbur interesimin për ta. Qytetarët e Kosovës janë të dëshpëruar dhe çdo ditë po humbin durimin sepse të jetosh në Kosovë pa të drejtën të lëvizësh lirshëm nëpër Europë është sikur të jetosh në burg.
Shumica e atyre që janë duke ikur nga Kosova nuk mund të provojnë shkelje të të drejtave të tyre njerëzore. Arsye rrënjësore e ekzodusit është papunësia. Njerëzit në Kosovë nuk kanë punë dhe as shpresë për punë.
Unë jam i bindur që Kosova dhe Europa, sëbashku, duhet t’i godasin problemet e izolimit të Kosovë dhe papunësisë drejt e në kokë.
Së pari, Europa duhet ta rrënojë murin rreth Kosovës dhe të përfundojë bisedimet për liberalizimin e vizava sa më shpejt, ashtu që ne mund të udhëtojmë lirshëm gjithkah në zonën e Schengenit. Së dyti, kapitali human dhe financiar europian duhet të rrjedh lirshëm nga qendrat europiane kah Kosova për t’u takuar me detin e pasur të punëtorëve të rinj dhe aftë në Kosovë; jo anasjelltas.
Kosova është e pasur me minerale dhe materiale bazike dhe ka përparësi krahasuese absolute në disa sektorë ekonomik, të cilët nëse ushqehen me injektim të kapitalit nga Europa do të bëjnë investimet win-win për investitorët europianë dhe Kosovën. BE-ja është krijuar që të lidhë sëbashku shtetet europiane në një ndërmarrje interdependente ku asnjë shtet nuk do të ketë arsye të prishë paqen, t’i frikësohet apo shfrytëzojë tjetrin.
Z. President Juncker,
ju jeni zyrtari që rrini ulur në zyrën më të fuqishme në BE. Si kreu i Komisionit Europian ju përcaktoni agjendën e politikave të Komisionit dhe jeni dorzanë i interesit të përgjithshëm europian. Statusi pa viza për qytetarët e Kosovës është një çështje urgjente dhe në interes të Europës. Duke bërë liberalizimin e vizave për Kosovën prioritet, ju do të jeni Presidenti i fundit i Komisionit Europian që sheh geto në dheun e Europës. Vetëm njerëzit e lirë, të cilët mund të lëvizin lirshëm, mund të ndërtojnë një të ardhme të sigurt për Europën. Posa qytetarët e Kosovës do të jenë të lirë për të lëvizur, popujt e Europës do të bëhen një.
Ju faleminderit për kohën dhe vëmendjen tuaj, President Juncker.
Sinqerisht,
Uk Lushi, 13. 03. 2015
***
Kosovo’s Citizens Should Enjoy Freedom of Movement Like All Other Europeans
President Jean-Claude Juncker
European Commission
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels
Belgium
[email protected]
Dear President Juncker,

I am writing as a citizen on behalf of my country- Kosovo. The Republic of Kosovo, the newest European state, was born on February 17, 2008, and is independent thanks to our long struggle and to the unwavering support of Euro-American world. The people of Kosovo are grateful for all that Europe, the US, and especially the EU have done for us. However, my purpose for writing to you today is to bring to your attention the unfair treatment my country is receiving regarding the EU visa liberalisation process.
Mr. President,
Kosovo is the only country in Europe whose people cannot move freely outside their state borders. We waited patiently, for over four years after the declaration of independence, to finally receive the much-needed visa liberalisation roadmap on June 14, 2012. On that day day our government received the list of requirements Kosovo had to fulfill in order to qualify for visa-free travel to and throughout the Schengen area.
Two years later, in July 2014, the European Commission published the report on Kosovo’s progress. To the surprise of our government, Kosovo’s civil society, and our experts in EU integration matters, this visa progress differed from those that other Balkan states received between 2008-2010.
In its assessment of other Balkan countries, the Commission used precise phrases to describe progress or failure for each point in the roadmap, which made it possible to measure objective progress in each of those countries. While Kosovo has received one roadmap and two assessments so far, the lack of precise benchmarks in them means that progress cannot be measured properly, or fairly. For Kosovo’s citizens and civil society, the lack of clear benchmarks makes it very hard to know where to pressure, and when to hold accountable, our politicians and representatives.
In January and February of 2015 international and local media reported that tens of thousands of Kosovo’s citizens crossed the EU border illegally. It is heartbreaking to see people leaving their homes, fleeing their ancestral land and risking their lives and those of their children to go somewhere else in Europe where they can work and move freely.
Yes, our government should bear the brunt of the discontent of those leaving, but people are also leaving, because they feel Europe has lost interest in them. Kosovo’s citizens are disappointed, and losing patience, because living in Kosovo without the ability to move freely through Europe is like living in a prison.
Most who escape from Kosovo cannot prove that their human rights are being violated. The main cause of this Exodus is unemployment. People in Kosovo have no jobs and no prospects of jobs.
I am convinced that Kosovo and Europe, together, should tackle the problems of isolation and unemployment head on.
First, Europe must break through the wall around Kosovo and close the visa liberalisation talks as soon as possible, so that we can travel freely across the Schengen Zone. Second, European financial and human capital should flow freely from European centers to Kosovo to meet the rich pool of young and capable laborers in Kosovo; not the other way around. Kosovo has abundant reserves of mineral deposits and raw materials and clear comparative advantages in several economic sectors, which, if infused with an injection of the European capital, would make the investments a win-win for European investors and Kosovo. The European Union was created to bond European states together in such an interdependent and prosperous enterprise that no state would have any reason to break the peace, feel used or fear one another.
Mr. President Juncker,
you are the most powerful office holder in the EU. As the head of the European Commission you determine the Commission’s policy agenda and are a guarantor of the general European interest. Visa-free status for Kosovo’s citizens is an urgent matter, and in the interest of Europe. By making visa liberalisation for Kosovo a priority, you will be the last President of the European Commission to see a ghetto on European soil. Only free people who can move freely can build a secure future for Europe. Once Kosovo’s citizens are free to move, then all of Europe’s peoples will be one.
Thank you for your time and attention, President Juncker.
Sincerely,
Uk Lushi, 13. 03. 2015

Total
0
Shares
Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Për siguri, kërkohet përdorimi i shërbimit reCAPTCHA të Google, i cili i nënshtrohet Politikës së Privatësisë dhe Kushteve të Përdorimit të Google.

Unë pajtohem me këto kushte.

Postime të Lidhura