MIOPERIKARDITI I ZEMRËS PAS VAKSINËS mRNA TË COVID-19!

MIOPERIKARDITI I ZEMRËS PAS VAKSINËS mRNA TË COVID-19!

Gjetjet e vazhdueshme në Imazhet e rezonancës magnetike (MRI) të zemrës në një grup adoleshentësh me mioperikardit pas vaksinës mRNA të COVID-19

Shiko këtu imazhet e rezonancës 👇👇👇

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cardiac_magnetic_resonance_imaging?fbclid=IwAR2fBSlTULKc-wK25N8l3RWByfhyDmemiuMi-4Nvi8hiCvOKO8AGM7LnM3U#/media/File%3AMyxoma_CMR.gif

Autorët e studimit:

– Jenna Schauer, MD

– Sujatha Buddhe, MD, MS

– Avanti Gulhane, MD, DNB, FSCMR

– Eyal Sagiv, MD, PhD

– Matthew Studer, MD

– Jessica Colyer, MD, MBA

– Sathish Mallenahalli Chikkabyrappa, MD

– Yuk Law, MD

– Michael A. Portman, MD

– Show less.

Publikuar: më 25 Mars 2022

Shkurtesat:

– Rritja e vonshme e gadoliniumit (LGE),

– Sëmundja Coronavirus e 2019 (COVID-19),

– Barnat anti-inflamatore josteroidale (NSAIDs),

– Imunoglobulina intravenoze (IVIG),

– Barkushja e majtë (LV),

– Fraksioni i nxjerrjes së ventrikulit të majtë (LVEF),

– Sforcimi Global Longitudinal (GLS)

***

Mioperikarditi, është shfaqur si një ngjarje negative e rëndësishme pas vaksinimit të mRNA COVID-19, veçanërisht tek adoleshentët [1]. Pacientët zakonisht shfaqin dhimbje gjoksi dhe një nivel të ngritur të troponinës në serum në ditët pas vaksinës mRNA për COVID-19. Zakonisht ato janë hemodinamikisht të qëndrueshme dhe simptomat dhe biomarkerët kardiak normalizohen brenda pak ditësh [[2]]. Studimet e rezonancës magnetike kardiake, kur kryhen herët, shpesh demonstrojnë anomali të tilla si edema dhe rritja e vonshme e gadoliniumit (LGE), duke përmbushur kriteret e Lake Louise për diagnostikimin e miokarditit në mënyrë joinvazive [2], [3]. Në miokarditin klasik, LGE mund të jetë parashikues i një rezultati të dobët [5]. Dihet pak për vlerën prognostike ose evolucionin e pritshëm të këtyre anomalive CMR të lidhura me mioperikarditin e vaksinës mRNA pas COVID-19. Në këtë seri rastesh, ne raportojmë evolucionin e imazhit CMR krahasuar me fazën fillestare, akute, CMR në grupin tonë të pacientëve me mioperikardit pas vaksinës mRNA COVID-19.

Metodat

Ky rishikim i rastit përfshin pacientë më të rinj se 18 vjeç që paraqiten në Spitalin e Fëmijëve të Seattle me dhimbje gjoksi dhe nivele të ngritura të troponinës në serum nga 1 prilli 2021 deri më 7 janar 2022 brenda një jave nga marrja e dozës së dytë të vaksinës Pfizer COVID-19 mRNA. . Është marrë miratimi i Bordit të Rishikimit Institucional. Të gjithë pacientët u vlerësuan nga një kardiolog pediatrik, iu nënshtruan EKG-së dhe ekokardiogramit dhe u shtruan për vëzhgim me telemetri, matje serike të troponinës dhe teste të përsëritura kardiake sipas nevojës. Të gjithë pacientët iu nënshtruan CMR brenda 1 jave nga prezantimi fillestar dhe iu nënshtruan imazheve të përsëritura CMR në 3-8 muaj ndjekje. CMR u krye në një skaner 1.5 T Siemens. Analiza CMR u krye duke përdorur CVI42 (versioni 5.11.4, Circle Cardiovascular Imaging Inc., Alberta Canada). Pacientët përjashtoheshin nëse nuk iu nënshtruan CMR ose nuk kishin një CMR pasuese. Të dhënat fillestare dhe pasuese të CMR për secilin pacient u rishikuan dhe krahasuan duke përdorur Student t-test të çiftuar. Rëndësia statistikore u përcaktua si p <0.05. Analiza statistikore u krye duke përdorur SPSS 27 (SPSS Inc., Chicago, IL).

Rezultatet

Në institucionin tonë janë ndjekur gjithsej 35 pacientë me diagnozën e mioperikarditit të lidhur me vaksinën Pfizer COVID-19 mRNA. Dymbëdhjetë pacientë u përjashtuan pasi ata kurrë nuk kishin CMR për shkak të paraqitjes së vonuar pas zgjidhjes së simptomave fillestare ose pranimit në qendra të tjera. Gjashtë pacientë u përjashtuan pasi nuk kishin një CMR pasuese, ose sepse e ndoqën jashtë shtetit ose një studim është ende në pritje. Një pacient u përjashtua pasi CMR fillestare u krye 3 javë pas prezantimit. Gjashtëmbëdhjetë pacientë që kishin në dispozicion për rishikim fazën akute dhe CMR-në pasuese, përbënin grupin përfundimtar. Ky grup kishte një moshë mesatare prej 15 vjeç (varg, 12-17), ishin kryesisht meshkuj (n=15, 94%), të bardhë dhe johispanikë (n= 14, 88%). Një pacient ishte aziatik dhe një pacient ishte indian amerikan. Koha mesatare deri në prezantimin nga doza e dytë e vaksinës Pfizer COVID-19 mRNA ishte 3 ditë (vargu 2-4 ditë). Të gjithë pacientët kishin dhimbje gjoksi. Simptomat e tjera më të zakonshme paraqitëse ishin ethet (n=6, 37.5%) dhe gulçimi (n=6, 37.5%). Të gjithë pacientët kishin nivele të ngritura të troponinës në serum (mesatare 9,15 ng/mL, diapazoni 0,65-18,5, normal < 0,05 ng/mL). Dymbëdhjetë pacientë kishin proteinë c-reaktive (CRP) të matur me vlerë mesatare 3.45 mg/dL, diapazoni 0-6.5 mg/dL, normale < 0.08 mg/dL.

Dhjetë (62.5%) pacientë patën një elektrokardiogramë anormale (EKG), ku gjetja më e zakonshme ishte ngritja difuze e segmentit ST. Të gjithë pacientët iu nënshtruan një ekokardiogramë gjatë pranimit; 14/16 pacientë kishin funksion normal sistolik të ventrikulit të majtë (LV); dy pacientë demonstruan një reduktim të lehtë të funksionit sistolik LV pa zgjerim. Fraksioni i nxjerrjes së ventrikulit të majtë (LVEF) për këta dy pacientë ishte 45% dhe 53% (normal > 55%). LVEF mesatare e majtë ishte 59% (varg 45-69%). Asnjë pacient nuk kishte efuzion perikardial.

CMR-të fillestare u kryen brenda 1 jave nga prezantimi (mesatarja 2, diapazoni 0-7 ditë). Të gjithë ishin jonormalë; të gjithë treguan prova të edemës nga imazheria T2 dhe 15/16 kishin LGE në një model subepikardial në transmural me një predileksion për murin e lirë të LV inferior. Shpërndarja e LGE mund të shihet në Figurën 1. Anomalitë e lëvizjes rajonale të murit LV janë vërejtur në 2 pacientë. CMR mesatare LVEF% ishte 54%, diapazoni 46-63%. CMR LVEF u ul lehtë në 7 pacientë. Matjet e sforcimit gjatësor global të CMR (GLS%) ishin anormale në 12 pacientë (mediane -16.1%, diapazoni -13.2% deri -18.1%, normale <-18%).

Të gjithë pacientët u trajtuan me barna anti-inflamatore josteroide (NSAID): 75% (n=12) morën doza të planifikuara (kryesisht, 10 mg/kg ibuprofen çdo 8 orë) dhe 4 të tjerët morën NSAID sipas nevojës për dhimbje. Koha mesatare nga vaksinimi deri në fillimin e NSAID ishte 2,5 ditë (varg 0-4 ditë) dhe nga fillimi i simptomave deri në fillimin e NSAID ishte 1 ditë (varg 0-4 ditë). Dy pacientët që u paraqitën me mosfunksionim ekokardiografik LV u trajtuan me imunoglobulinë intravenoze (IVIG) plus një kortikosteroid sipas rrugës sonë institucionale për trajtimin e miokarditit[[2]]. Një pacient tjetër mori IVIG pa kortikosteroide. Kohëzgjatja mesatare e qëndrimit në spital ishte 2 ditë (varg 1-4 ditë) pa pranim në ICU dhe pa morbiditet ose vdekshmëri të konsiderueshme. Të gjithë pacientët kishin një zgjidhje të dhimbjes së gjoksit dhe ulje të nivelit të troponinës në serum përpara daljes.

Të gjithë pacientët iu nënshtruan CMR-së pasuese në 3-8 muaj pas studimit të tyre fillestar (mesatarja 3,7 muaj, diapazoni 2,8-8,1 muaj). Rezultatet krahasohen në Tabelën I. Vëzhgimi i CMR LVEF (57,7 ± 2,8%) u përmirësua ndjeshëm nga fillestari (54,5 ± 5,5%, p <0,05) dhe asnjë nga pacientët nuk kishte anomali regjionale të lëvizjes së murit. LVEF me ekokardiogramë ishte normale për të gjithë pacientët në kohën e ndjekjes. Njëmbëdhjetë pacientë (68.8%) kishin LGE të vazhdueshme, megjithëse kishte një rënie të konsiderueshme në LGE% të matshme (8.16± 5.74%) nga studimi fillestar (13.77±8.53%, p <0.05). Edema kardiake u zgjidh në të gjithë pacientët përveç njërit. GLS% mbeti anormale në shumicën e pacientëve (75%, mesatarja -16,4 ± 2,1%) në ndjekje pa ndryshime të rëndësishme nga studimi fillestar (-16,0 ± 1,7, p = 0,6). Shembuj të imazheve fillestare dhe pasuese të CMR tregohen në Figurën 2. Pacienti që mori IVIG vetëm dhe një pacient që mori IVIG plus kortikosteroid kishin rezolucion të LGE dhe tjetri kishte persistencë të LGE.

Tetë pacientë (5 prej të cilëve kishin LGE të vazhdueshme) iu nënshtruan monitorimit 24-orësh të ritmit kardiak, të gjitha studimet ishin normale. Gjashtë pacientë, të gjithë me LGE të vazhdueshme, iu nënshtruan testeve të stërvitjes, të cilat të gjitha ishin normale. Katër pacientë u ankuan për dhimbje gjoksi të përhershme gjatë ndjekjes pa ndonjë anomali të identifikueshme në vlerësim; nuk kërkohej asnjë terapi apo ndërhyrje. Asnjë pacient nuk mori ilaçe për dështimin e zemrës.

DISKUTIM

Ne raportuam më parë 15 pacientë me mioperikardit të induktuar klinikisht të mRNA nga vaksina SARS-CoV-2. Të gjithë pacientët kishin një CMR jonormale, me edemë dhe ose LGE përveç simptomave klinike dhe rritjes së troponinës, dhe disa kishin EKG anormale ose ekokardiogramë [3]. Që atëherë, ne kemi krijuar një protokoll klinik për performancën serike të CMR në këta pacientë, në përputhje me deklaratën e Shoqatës Amerikane të Zemrës (AHA) të vitit 2021, e cila theksoi rrezikun e vdekjes së papritur kardiake, veçanërisht me stërvitje, ndërkohë që inflamacioni aktiv është i pranishëm. [6]. pacientët tanë ishin të kufizuar nga stërvitja gjatë daljes. Përsëritja e CMR-së u krye brenda 3-6 muajve për të udhëhequr hapat e ardhshëm të vendimmarrjes klinike; Koha u modifikua në disa individë bazuar në aksesin e skanerit dhe masat paraprake të sigurisë gjatë pandemisë COVID-19. Megjithëse simptomat ishin kalimtare dhe shumica e pacientëve dukej se i përgjigjeshin trajtimit (vetëm me NSAIDS), ne demonstruam vazhdimësi të gjetjeve jonormale në CMR në ndjekjen në shumicën e pacientëve, megjithëse me përmirësim në shtrirjen e LGE.

CMR është identifikuar gjithnjë e më shumë si një mjet i rëndësishëm diagnostikues për miokarditin duke pasur parasysh aftësinë e tij për të identifikuar dëmtimin subklinik dhe fibrozën nga shënuesit e LGE dhe edemës. CMR gjithashtu është përdorur në ndjekjen gjatësore të pacientëve me miokardit për të ndihmuar menaxhimin terapeutik, megjithëse protokollet e sakta të shqyrtimit mbeten të diskutueshme [6].

Prania e LGE është një tregues i dëmtimit kardiak dhe fibrozës dhe është lidhur fort me prognozë më të keqe në pacientët me miokardit akut klasik. Në një meta-analizë që përfshin 8 studime, Yang et al zbuluan se prania e LGE është një parashikues i vdekjes nga të gjitha shkaqet, vdekjes kardiovaskulare, transplantit kardiak, rihospitalizimit, miokarditit akut të përsëritur dhe kërkesës për mbështetje mekanike të qarkullimit të gjakut[[5]]. Në mënyrë të ngjashme, Georgiopoulos et al gjetën praninë dhe shtrirjen e LGE si një parashikues të rëndësishëm të rezultateve negative kardiake në një meta-analizë të 11 studimeve [7].

Persistenca e LGE me kalimin e kohes dhe vlera e saj prognostike eshte me pak e vertetuar. Malek et al zbuluan se në një grup prej 18 pacientësh me miokardit, gati 70% kishin ndryshime të vazhdueshme CMR në një kohë mesatare të ndjekjes prej 7 muajsh [[5]]. Dubey et al gjetën gjetje të ngjashme në grupin e tyre prej 12 pacientësh pediatrikë, me persistencë të LGE në të gjithë pacientët pavarësisht zgjidhjes së edemës [9]. Kuptimi prognostik i LGE në mioperikarditin e lidhur me vaksinën kërkon studim të mëtejshëm.

Analiza e tendosjes nga CMR gjithashtu është treguar të ketë dobi prognostike në miokardit edhe në kushtet e funksionit normal të LV[[10]]. Testimi i tendosjes mund të kryhet pa përdorur material kontrasti dhe mund të jetë veçanërisht i dobishëm në situatat kur administrimi i kontrastit është sfidues ose kundërindikuar. Veçanërisht, në grupin tonë, megjithëse pati një ulje të ndjeshme të LGE gjatë ndjekjes, tendosja jonormale vazhdoi për shumicën e pacientëve në ndjekje.

Ky studim ka disa kufizime. Pacientët që nuk kërkuan kujdes mjekësor gjatë sëmundjes akute ose nuk paraqitën simptoma të rëndësishme dhe kërkonin shtrimin në spital nuk u kapën dhe rrjedha e sëmundjes së tyre mund të jetë e ndryshme. Të dhënat jo të plota të CMR për pacientët e tjerë përjashtojnë ekstrapolimin e gjetjeve tona të CMR për të gjithë ata që kanë përjetuar mioperikardit të lidhur me vaksinën mRNA. Përveç kësaj, kornizat kohore të ndjekjes së CMR ndryshonin nga pacienti në pacient duke e bërë të vështirë parashikimin e kohës së ndryshimeve të CMR me kalimin e kohës. numri total i pacientëve të raportuar është i vogël, duke kufizuar aftësinë për të nxjerrë përfundime në lidhje me efektin e modaliteteve të trajtimit ose për të përgjithësuar në lidhje me rezultatet e mioperikarditit të lidhur me vaksinën.

Në një grup adoleshentësh me mioperikardit të lidhur me vaksinën mRNA COVID-19, një pjesë e madhe kanë anomali të vazhdueshme të LGE, duke ngritur shqetësime për efekte të mundshme afatgjata. Pavarësisht nga këto anomali të vazhdueshme, të gjithë pacientët patën përmirësim të shpejtë klinik dhe normalizim të masave ekokardiografike të funksionit sistolik. Për pacientët me sëmundje akute të shkurtër, pa mosfunksionim të demonstruar nga ekokardiogrami në paraqitjen dhe zgjidhjen e simptomave gjatë ndjekjes, kthimi në sport udhëhiqej vetëm nga normalizimi i CMR. Në pacientët me anomali të vazhdueshme të CMR-së, ne kemi kryer testimin e stresit të ushtrimeve përpara rekomandimeve të pastrimit sportiv për miokardit[[6]]. Ne planifikojmë të përsërisim CMR në 1 vit pas vaksinimit për grupin tonë për të vlerësuar për zgjidhjen ose ndryshimet e vazhdueshme të CMR.

CDC vë në dukje se edhe pse rreziku absolut për mioperikardit pas vaksinës mRNA COVID-19 është i vogël, rreziku relativ është më i lartë për grupe të veçanta, duke përfshirë meshkujt e moshës 12-39 vjeç. Disa studime kanë sugjeruar që rritja e intervalit ndërmjet dozës së parë dhe të dytë mund të zvogëlojë incidencën e mioperikarditit në këtë popullatë [11]. Këto të dhëna çuan në një zgjatje të intervalit të dozimit të rekomanduar nga CDC midis dozës 1 dhe dozës 2 deri në 8 javë. Vlerësimi i mëtejshëm vijues dhe studime më të mëdha shumëqendrore nevojiten për të përcaktuar rëndësinë përfundimtare klinike të anomalive të vazhdueshme CMR në pacientët me mioperikardit pas vaksinës COVID-19.

/ Përshtati në shqip Sheradin Berisha, Facebooku 5 Prill 2022 /

——-

Burimi:

Persistent Cardiac MRI Findings in a Cohort of Adolescents with post COVID-19 mRNA vaccine myopericarditis

https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(22)00282-7/fulltext

=============

Bomba e varrosur!

U TRONDIT BOTA E TENISIT PASI PESËMBËDHJETË LOJTARË TË “VAKSINUAR PLOTËSISHT” NUK ARRITËN TË PËRFUNDONIN TURNEUN E TENISIT “MIAMI OPEN”

Nga J.D. Rucker • 2 prill 2022

Total
0
Shares
Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Për siguri, kërkohet përdorimi i shërbimit reCAPTCHA të Google, i cili i nënshtrohet Politikës së Privatësisë dhe Kushteve të Përdorimit të Google.

Unë pajtohem me këto kushte.

Postime të Lidhura